Månadsbrev
2 JAN 2023

December 2022 – Gott Nytt År!

Vi lägger nu vårt fjärde verksamhetsår till handlingarna och ser tillbaka på ännu ett händelserikt år. Tack till er alla andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar. Detta ansvar väger tungt och vi tar uppgiften på största allvar. Ett år med negativ utveckling väger detta ansvar särskilt tungt och vi är givetvis besvikna över resultatet för 2022.

Året som gått blev ännu ett utmanande år för innovativa bolag och framför allt för deras aktier. Under 2021 hade marknaden generellt fortsatt att gå starkt, samtidigt som bolag inom framför allt mjukvara och digitala varumärken såg en svagare utveckling. Under 2022 har vi sett stora börsfall även i breda marknader. I månadsbrevet för augusti skrev vi om en aktiemarknadens konjunktion – planeter av risk som ställt upp sig på rad under året: kriget i Ukraina, nolltoleranspolitik mot COVID i Kina, inflation, konjunkturoro och centralbankers agerande. Tillsammans bildade detta en giftig cocktail, vilket blev en bitter kalk för investerare att tvingas svälja.

Utan att undfly vårt ansvar är det omöjligt att fullt ut parera en så negativ utveckling som vi sett på marknaden. De senaste två åren har vi efter bästa förmåga försökt koncentrera portföljerna till bolag med bevisade affärsmodeller och starka marknadspositionerna. Samtidigt väl medvetna om att de offer vi gör mycket väl skulle kunna ha stor potential vid ett bättre sentiment på marknaden. I den balansen har vi dragit ned antalet innehav och ytterligare krympt andelen bolag som ännu inte visat lönsamhet. Vi har inte investerat i några nya företag under 2022 utan fokuserat investeringarna till existerande innehav.

Glädjande nog har företagen i de sektorer vi prioriterar generellt fortsatt leverera bra resultat i form av tillväxt, lönsamhet och kassaflöden. Värdeskapandet har ökat samtidigt som värderingarna minskat. Ett sätt att uttrycka det som skett under 2021 och 2022 är att vi ”lånat ut” värdeutveckling till framtiden. Vi har sett liknande mönster i marknaden många gånger förut, där ebb och flod i sentiment på marknaden, oscillationer mellan optimism och pessimism, sällan är i full synk med hur det går för företagen.

Hur uthålliga är bolagens vinster? Detta blir den kanske viktigaste frågan för 2023, särskilt i ljuset av en kommande lågkonjunktur. Vi har tidigare konstaterat att innovativa bolagen inte lever i ett vakuum utan att även strukturellt växande företag kan påverkas, inte minst om konsumenters utrymme att spendera äts upp av elpriser, räntor och/eller allmän inflation. Inte opåverkade, men mer motståndskraftiga. Detta är vår generella bild av digitala konsumenttjänster. Digitaliseringen fortsätter och en respons hos bolag som stöter på problem kan vara att försöka fortsätta effektivisera sin verksamhet. Detta bör gynna duktiga mjukvaruföretag. Hälsosektorn ser fortsatt relativt ocyklisk, strukturell tillväxt. Vi ser fram emot 2023 med stark framtidstro och ser stora möjligheter i vårt investeringsuniversum.

Avslutningsvis vill vi bjuda in våra andelsägare till vår årliga investerarträff onsdagen den 11 januari kl 18.00 på Clarion Hotell Sign i Stockholm. Eventet kommer även att streamas live och som tidigare år kommer vi bjuda in två VD:ar bland bolagen vi investerat i. Anmälan sker här för fysiskt deltagande med påföljande mingel.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 1,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -0,2 procent. Sett över hela 2022 har fonden sjunkit 38,9 procent, jämfört med -19,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 42 procent, samtidigt som index ökat 50 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Surgical Science och Embracer. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Surgical Science, Xbrane Biopharma och Genovis. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Kindred, Chemometec och Embracer.  Fondens största segment är Hälsa, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Novo Nordisk, Paradox Interactive och SOBI. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Surgical Science, Embracer och Cint. Under året kom det bud på ett bolag i portföljen. Mercell köptes av Thoma Bravo med 110 procent budpremie.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 4,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -5,4 procent. Sett över hela 2022 har fonden minskat med 29,9 procent, jämfört med -6,1 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 4 procent, samtidigt som index ökat 40 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Novo Nordisk och Solaredge. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Unity Software, Xero och Diasorin. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Veeva, Enphase Energy och Embracer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 43 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 24 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Abiomed, Enphase Energy och Novo Nordisk. Bland de innehav som har påverkat negativt finner vi Nemetschek, Embracer och Unity Software. Under året kom det bud på tre bolag i fonden. Twitter köptes ut med 54 procent budpremie av Elon Musk. Zendesk köptes av Permira med 33 procent budpremie och Abiomed köptes av Johnson & Johnson med 50 procent budpremie.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings