Månadsbrev
2 SEP 2019

Avyttrat Tencent

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Take-two, Evolution Gaming och THQ Nordic. Bland fondens största innehav har vi avyttrat ett: Tencent...

Över 50.000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik sedan starten 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet knappt 2200 miljoner kronor. Fondens största sektor är Digitala Varumärken som utgör 29 procent av fonden, följt av Hälsa om 29 procent och Mjukvara om 25 procent.

Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 1,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -0,9 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 16,2 procent, medan nordiska småbolag ökat 9,2 procent. Vi har även publicerat Halvårsredogörelse för Core Ny Teknik på hemsidan.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Take-two, Evolution Gaming och THQ Nordic. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/. Bland fondens största innehav har vi avyttrat ett – Tencent – till bakgrund av den politiska situationen i Hong Kong och handelskriget med USA som inte minst gör det svårare för amerikanska fonder att öka sitt ägande i kinesiska bolag. I det perspektivet känns det som en onödig risk att äga Tencent under överskådlig framtid och vi väljer att leta intressanta bolag på annat håll.

Vi är nu igenom rapportsäsongen för andra kvartalets resultat. Merparten, drygt 70 procent av portföljbolagen, har mer än väl infriat såväl marknadens som våra förväntningar. Ett fåtal bolag, däribland Kindred och ett par mindre amerikanska positioner, har sett kraftiga nedställ i kurserna efter antingen sämre resultat eller nedjusterade framtidsutsikter (eller både och). Varje sådan situation är unik och det finns inget standardförfarande för hur man ska reagera. Lika lite som vi automatiskt säljer aktier som går upp kraftigt efter bra resultat köper vi inte heller automatiskt aktier i bolag som går ned på rapport.

Det man kan konstatera i Kindreds fall är att det är ett bolag med en affärsmodell som på 5 år levererat tredje bästa avkastning av alla bolag på Stockholmsbörsen. Värderingen är nu låg, Sverige en krympande andel av bolagets totala omsättning och trots ökade andel reglerade intäkter är den underliggande affärsmodellen den samma.

Utvecklingen på världens börser har generellt varit stark sedan fondens start, men inte utan turbulens. Med ett enda twitterkonto färre i världen hade utvecklingen kunnat vara mycket jämnare. Handelskriget mellan Kina och USA fortsätter att vara i centrum för marknadens kortsiktiga uppmärksamhet. Minskad världshandel är de facto något som sänker potentiell tillväxt och det slutgiltiga utfallet av en eventuell uppgörelse blir det som den långsiktiga investeraren bör ta med sig. Så hur förhåller vi oss till detta?

Vi tror att icke cykliska intäkter och vinster kan komma att ”sticka ut” i högre grad. Även om de sektorer och bolag som vi betraktar som innovativa och snabbväxande aldrig kommer att kunna bli helt immuna mot externa chocker är det sannolikt att skillnaden i tillväxt mellan bolag i gemen och de som upplever strukturell tillväxt kommer att bli större i en miljö av svagare konjunktur.

Marknadsräntor kommer också i ett scenario av svag ekonomisk tillväxt med stor sannolikhet vara låga under förutsägbar tid. Detta ökar den relativa attraktionskraften för bolag som kan visa en tillväxt över snittet för ekonomin som helhet.

Värderingen av bolagen är alltid i fokus för oss, men framstår i ännu högre grad som den avgörande faktorn för om en investering ska bli långsiktigt framgångsrik eller inte. Potentiellt ökad osäkerhet och volatilitet gör också att vi måste behålla fokus på att hitta bolag med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar. Vi håller oss ödmjuka inför en eventuell inbromsning för mer cykliska bolag och den bredare ekonomin, men tycker fortfarande att förutsättningarna för att hitta attraktiva tillväxtbolag är goda.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings