Månadsbrev
1 OKT 2019

Back to School

För vår del har vi haft en intensiv månad med över 70 bolagsmöten. De flesta av mötena har varit med existerande innehav, men vi har även gjort många ny intressanta bekantskaper.

September betyder normalt en återgång till gängse rutiner. För vår del har vi haft en intensiv månad med över 70 bolagsmöten. De flesta av mötena har varit med existerande innehav, men vi har även gjort många ny intressanta bekantskaper.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 0,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,4 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 16,3 procent, medan nordiska småbolag ökat 10,8 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till cirka 2200 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Take-Two och Evolution Gaming. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/.

En av höjdpunkterna bland bolagsmötena var THQ Nordics årsstämma i Karlstad där bolaget beslutade om namnbyte till Embracer Group. VD Lars Wingefors gav ett passionerat intryck och hade en tydlig plan för att ta bolaget vidare till nästa nivå genom organisk tillväxt och förvärv.

Under månaden förvärvade Tencent 29 procent av aktierna i Funcom, som är ett innehav i fonden. Funcom är en spelutvecklare och trots att verksamheten utvecklats i rätt riktning de senaste två åren har aktien haft en svag utveckling på Oslobörsen. Efter transaktionen ser vi ingen risk att bolaget blir helt utköp från börsen utan vår tro är att Tencent kommer kvarstå som en industriell medinvesterare. Vi ser det som ett starkt kvalitetstecken att Tencent blir största aktieägare då de är långsiktiga och har stark industriell kunskap inom sektorn.

I slutet av månaden meddelade SOBI att man gör ett större förvärv och köper Dova Pharmaceuticals. Efter förvärvet ökar bolagets skuldsättning markant men i det här fallet är det något vi kan leva med tack vare ett starkt underliggande kassaflöde. Förvärvet stärker SOBIs ställning inom hematologi och är i linje med bolagets nya strategi att fokusera på utvecklingsprojekt i senare fas.

Vi lyfter även gärna fram innehavet Vostok New Ventures, som följde upp tilläggsinvesteringen i och uppvärderingen av Babylon Health som skedde i augusti med en sammanslagning av innehaven Bla Bla Car och Busfor under månaden som gick. Vostok har nu en mycket intressant portfölj inom digital hälsa, mobilitet och digitala marknadsplatser och ger oss möjlighet att få exponering mot tillväxtbolag i en tidigare fas, där det är svårare för oss att göra direktinvesteringar.

Utvecklingen på världens börser har generellt varit stark sedan fondens start, men inte utan turbulens. Mycket har skrivits om Trump, Kina, världshandeln och konjunkturen, men det finns ytterligare komponenter bakom marknadens svängningar. En tydlig majoritet av allt aktieägande i USA sker idag via indexfonder. Bland andra Michael Burry, känd som den som först såg riskerna med husprisbubblan som sprack 2008, har nyligen yttrat oro för indexfonders växande inflytande.

Burrys kritik går i korthet ut på att indexfondernas tillväxt bygger upp systemrisker i aktiemarknaden. Detta sker framför allt genom att indexfonders konstruktion ofta inte bygger helt på underliggande värdepapper utan ofta till stor del på olika derivatinstrument. Detta kan göra att flöden in i – men framför allt ut ur – indexfonder kan få stora effekter när dessa strukturer ska monteras upp eller ned. Varje enskild indexfond är inget stort problem, utan det är just när volymerna blir så gigantiska som systemiska risker uppstår. Detta på ryggen av att överägda bolag kan komma att bli överägda och övervärderade i större utsträckning och under längre tid. På samma sätt kan även rotationer mellan olika teman och sektorer bli ännu mer accentuerade och regimskiften mer våldsamma. September ser ut som ett indicium att Burry kan vara något på spåren. Så hur förhåller vi oss till detta?

Värderingen av bolagen är alltid i fokus för oss, men framstår i ännu högre grad som den avgörande faktorn för om en investering ska bli långsiktigt framgångsrik eller inte. Potentiellt ökad osäkerhet och volatilitet gör också att vi måste behålla fokus på att hitta bolag med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar. Självklart måste vi hålla oss ödmjuka inför de systemiska risker som kan byggas in i marknaden, men vi tycker fortfarande att förutsättningarna för att hitta attraktiva tillväxtbolag är goda.

Precis som vi tidigare resonerat kring konjunkturoron så ser vi även i denna fråga vinsttillväxt som det mest stabila ankare som en investerare har att hålla sig i. De som träffar oss ofta har hört mantrat ”aktier går dit vinsterna går, resten är bara fluktuationer” till leda.

Klicka här för senaste kursutveckling

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings