Artikel
23 MAR 2022

Barnspar – för nästa generations skull

Våra barn och barnbarn kommer med största sannolikhet få ta del av en fantastisk framtid. Innovation tar människan framåt, och vi förväntas leva ett längre och friskare liv. Att starta ett barnspar som bidrar till att både utveckla framtiden, och få ta del av den, skapar de allra bästa förutsättningarna för den nya generationen.

Varför barnspar?
I många städer är det utmanande att få tag på en hyresrätt i närheten av exempelvis ett universitet. Att köpa en bostadsrätt kan i många fall vara det enda rimliga alternativet vid studier på annan ort. Att hjälpa barnen att spara ihop till en kontantinsats kan på förhand verka övermäktigt. Men med ett långsiktigt fondsparande med stöd av exempelvis barnbidraget är det möjligt att komma en bra bit på vägen.

Ett månadssparande om 1 250 kronor varje månad under 18 års tid växer med 10 procents årlig avkastning till cirka 720 000 kronor. 10 procents årlig utveckling är ungefär i linje med den historiska utvecklingen på Stockholmsbörsen. 1 250 kronor är möjligt för många att spara, medan andra familjer kanske inte har de förutsättningarna. Ett barnsparande är dock betydelsefullt även vid mindre avsättningar. Ett par hundralappar i månaden kan vara till stor nytta vid exempelvis möblering av hyresrätt eller körkortslektioner. Det viktigaste är att komma i gång så snart som möjligt eftersom ränta-på-ränta-effekten är som mest kraftfull i slutet av sparperioden.

Långsiktigt fondsparande
Eftersom sparhorisonten är lång är det viktigt att pengarna placeras med aktieexponering, och inte hamnar på ett sparkonto med låg eller ingen ränta. Genom att investera i aktiefonder kommer barnen kunna ta del av utvecklingen i kvalitativa bolag som fonden investerar i.

Mjukvara och hälsa
Digitaliseringen av samhället är i sin linda. Mjukvara äter sig tydligt in i ekonomin, i alla branscher. Allt från privatpersoners bankärenden till frånvaroanmälan av barnen på förskolan – till företagens redovisning och kundhantering. När ett företag eller organisation börjat abonnera på en mjukvara som effektiviserar arbetet så har vi sett att antalet tjänster (och därmed engagemanget) snarare utökas i stället för att avslutas över tid. Intäkterna för bolagen som erbjuder mjukvaran är regelbundna, och med höga marginaler. Därför är mjukvarubolag ett stort fokusområde för TIN Fonder, och i portföljerna finns ett flertal bolag som driver digitaliseringsutvecklingen.

I början på inlägget belyste vi utvecklingen i samhället. Vi får det bättre och förväntas leva längre. Med ökad livslängd och välstånd blir fokus på hälsa viktigare. Allt från det viktigaste i form av nödvändiga ingrepp som hjärtoperationer till åtgärder som bidrar till förbättrad livskvalitet. Oavsett är behovet av hälsovård och medicinteknik stort, och är ett område som kommer växa under lång tid framöver.

Digitala varumärken
En hög tillväxt i förhållande till BNP innebär en hög sannolikhet för både växande omsättning och vinst för de bästa bolagen i respektive nisch. Ett konkret exempel på en bransch som växer snabbt är underhållningsindustrin, och specifikt dataspelsbolagen. Den svenska dataspelsbranschen är Sveriges färskaste basindustri med en årsförsäljning runt 25 miljarder 2021. TIN Fonder har en substantiell del av kapitalet placerat i dataspelsbolag. Exempel på det är de svenska sucéerna Embracer och Paradox, två bolag med solida spelrättigheter och mängder med fans.

Teknikdriven tillväxt som barnspar
Vår tro är att teknik, hälsa och digitala varumärken kommer växa snabbare än BNP tack vare de tidigare nämnda digitaliserings- och hälsotrenderna i samhället. Det skapar goda förutsättningar för ökade vinster och en gynnsam fondutveckling över tid. Vi tror på innovativa bolag, nästa generation – och på framtiden.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings