Månadsbrev
1 AUG 2023

Juli 2023 – Bra rapporter

Enligt aktiemarknadens bondepraktika – utan backning av statistiskt säkerställda data – är det tredje kvartalet ofta det svagaste innan året enligt traditionen avslutar starkt under fjärde kvartalet. Vissa år blir det helt tvärtom, detta är bara en tendens vi noterat. Månaden juli har mer än en gång bjudit på mindre välkomna överraskningar; ibland av geopolitiskt slag, ibland i form av vinstvarningar. Även om vi även detta år fått se stora rörelser under månaden blev slutresultatet för perioden stabilt med en mindre uppgång för TIN Ny Teknik och en oförändrad utveckling för TIN World Tech.

Rapportperioden har i Norden kommit längre än den brukar vid det här laget, bolagen rapporterar generellt sett allt tidigare i en process präglad av ständig förbättring av processer. Ungefär 40 procent av TIN Ny Teknik – sett utifrån portföljvikt såväl som antal bolag – har hunnit rapportera. Betydligt färre bolag i TIN World Tech har rapporterat under juli, men många av dem kommer första veckan av augusti.

Så här långt fortsätter bolagen generellt att leverera starkt med bra tillväxt och god lönsamhet. Undantag finns alltid. Även om Alphabet och Meta (det senare är inte ett innehav, men ytterst relevant i sammanhanget) rapporterat om en återhämtning i reklammarknaden så lider många bolag fortfarande av ett svagt sentiment bland konsumenter. Detta kan i sin tur ge återverkningar hos leverantörer till konsumentkänsliga företag. Andra bolag kommer upp mot svåra jämförelser året innan eller har andra, unika risker. Det starkaste temat är ändå det kring en utmanad konsument.

Även om bolag med direkt konsumentrelaterad mjukvara haft det tuffast så noterar vi också att inte alla bolag inom exempelvis affärsmjukvara lyckas uppvisa samma underliggande tillväxt. Addnodes och Upsales vinstvarningar är två tydliga exempel. Å andra sidan har de inte följts av några fler vinstvarningar inom mjukvara, vilket i sig är ett styrkebesked. Vi lägger stor tonvikt vid att försöka identifiera och öka de innehav som kan fortsätta visa strukturell tillväxt i nuvarande ekonomiska klimat. Något paradoxalt är att bolag som fortsätter växa strukturellt inte bara kan öka sin vinst, utan även förtjänar en högre värderingsmultipel. Vi kan därför förvänta en ökande spridning i vinstmultiplar, allt annat lika.

Paradox Interactive växte i andra kvartalet 61 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vi tycker det var ännu en väldigt stark rapport från bolaget – med rätt strategi så går det att växa även för ett konsumentbolag i rådande klimat. Age of Wonders 4 var den nya speltiteln som bidrog i kvartalet men vi ser de starka finansiella sifforna främst som ett resultat av rätt fokus och långsiktigt arbete med att leverera återkommande innehåll till bevisade speltitlar. Bolaget omsätter nu över 2 miljarder kronor med en marginal om 40 procent.

Tittar vi lite bredare i sektorn så är det även värt att notera att Embracer Group lyckas mycket väl med lanseringen av både Dead Island 2 samt Remnant 2, vilket också kan var en indikation på att sektorn tagit sig förbi den tuffaste försäljningsperioden i ”baksmällan” efter pandemin. Om vi återvänder till Paradox så förtydligade bolaget under sin Deep Dive för investerare i maj att det tar 7 – 8 år för ett varumärke att nå full potential. Vi tror även framgent att den strategi Paradox valt sätter ödet i deras egna händer och ger goda chanser att lyckas till en rimlig risknivå.

Teamviewer är ett tyskt bolag som gör mjukvara för fjärrstyrning av datorer. Bolaget kom till börsen 2019 och hade en tuff initial period. Utmaningen främst låg i att behålla och växa med befintliga kunder i stället för att ständigt jaga nya. De senaste åren har vi sett att man lyckats förbättra både tillväxt och marginal vilket också bidragit till en mycket starkare kassaflödesgenerering. Utöver fjärrstyrning av PC för IT-support har man även en plattform för visuell hjälp för tekniker där man genom AR (Augmented Reality) kan ge stora effektivitetsförbättringar för sina kunder.

På senare tid har denna plattform börjat bidra materiellt till bolagets tillväxt. Forskning och utveckling uppgår till ca 800 SEKm per år och de löser alltmer komplexa problem. Detta ger goda möjligheter för säljare att erbjuda nya produkter till existerande kunder, vilket är en av faktorerna till att nettoåterkommande intäkter (NRR) ökat stadigt och nu uppgår till 109 procent. En sund nivå för att fortsätta uppvisa en god tillväxt. Bolaget kom med en stark rapport för kvartalet och vi tycker det är ett bra exempel på ett innehav som kan uppvisa tillväxt och ökande lönsamhet trots ett tuffare företagsklimat.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 3,9 procent, jämfört med +1,3 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 55,4 procent, samtidigt som index ökat 58,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Surgical Science och Paradox Interactive. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Paradox Interactive, Kindred och Embracer. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Nemetschek, BioGaia och Evolution. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +1,6 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 8,2 procent, jämfört med +16,1 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 28,0 procent, samtidigt som index ökat 67,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Straumann och Salesforce. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Nordic Semiconductor, Adobe och Volue. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Keyence, SolarEdge Technologies och Edwards Lifesciences. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 51 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings