Månadsbrev
2 MAJ 2023

April 2023 – Bra start på rapportperioden

Utvecklingen under april innebar en vändning uppåt på marknaden som helhet och ytterligare lite bättre utveckling bland innovativa bolag i Norden. Globalt noterade vi en liten värdeminskning, medan marknaden som helhet steg marginellt.

Under andra halvan av april satte rapportperioden för första kvartalet igång på allvar. Vi ser en tydlig trend att bolag försöker få ihop delboksluten lite tidigare år för år, i linje med vad vi ser som ett långsiktigt, träget arbete att öka kvaliteten i verksamheterna. Således bör vi vara försiktiga med att klaga på att många rapporter koncentreras till ett fåtal datum, vilket i sig kan vara utmanande att smälta.

Med tanke på det osäkra konjunkturläget är det inte överraskande att vi sett ett antal vinstvarningar på marknaden innan de officiella rapporterna. Glädjande nog har vi sett tre positiva vinstvarningar i TIN Ny Teknik och endast två negativa. Temat inför rapportperioden i TIN World Tech primärt har varit ”hälsan tiger still”. Det kan vara väl värt att titta lite närmare på de bolag som varnat: Biotage meddelade att det skulle bli svårt att uppnå omsättningsnivån för jämförande kvartal för ett år sedan. Primära orsakerna är att efterfrågan på covid-vaccin (och därmed förenade reningsprocesser) rullat över, samt att en viktig kund i Kina inte beställt lika mycket som tidigare. När väl den fulla kvartalsrapporten publicerades visade bolaget på oväntat stark lönsamhet givet tappet i omsättning. På bolagets årsstämma den 27 april röstade vi tillsammans med övriga aktieägare igenom förvärvet av Astrea, vilket tar Biotage in i en angränsande och starkt växande nisch med betydande möjligheter för bolaget att skapa värde.

Upsales varnade tidigt i april att deras årliga återkommande intäkter (ARR) för första gången minskat sekventiellt (från föregående period) under första kvartalet. Igen, likt i fallet med Biotage, visade den officiella rapporten en mer positiv bild: god tillväxt i intäkter och bra lönsamhet. På den positiva sidan har vi Biogaia, som förutskickar att första kvartalet kommer att visa en tillväxt 29 procent, varav 19 procent organiskt. Rörelseresultatet sägs ha vuxit 55 procent i kvartalet. De främsta anledningarna sägs vara att försäljningen i Kina tagit fart efter att samhället öppnat upp samt effekten av att man tagit över försäljningen i Kanada från en tidigare distributör.

Ett annat bolag som lämnat en positiv vinstvarning är Fractal Gaming. Omsättningstillväxten för första kvartalet beräknas till nästan 200 miljoner SEK, upp 66 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas ha femdubblats. Efter en lång tids återhållsamhet finns ett uppdämt behov i marknaden. Återförsäljare ser sig också nödgade att öka sina lager i samband med den förbättrade efterfrågan. Bolaget har haft en utmanande uppgift att balansera ”gummibandseffekten” i att slutefterfrågan varierar samtidigt som återförsäljare justerar sina lagernivåer. För närvarande befinner de sig i den trevliga änden av den ekvationen, samtidigt som de lanserat nya produkter som fått ett positivt gensvar i slutmarknaden.

Den höga efterfrågan på obesitasläkemedlet Wegovy, som ökar mättnadskänslan och minskar hungern, fortsätter lyfta Novo Nordisk. Bolaget kommunicerade under första halvan av april en omvänd vinstvarning. Intäkterna steg med 25 procent under det första kvartalet medan rörelseresultatet växte med 28 procent. Läkemedelsjätten spår dessutom att intäkterna ska stiga med 28 – 34 procent för helåret 2023, vilket är en rejäl ökning mot tidigare kommunicerade 13 – 19 procent. De höjda intäktsutsikterna hänförs primärt till stigande efterfrågan samt ökad produktionskapacitet för Wegovy. Bolaget finns representerad i både TIN Ny Teknik och TIN World Tech.

Närmare hälften av bolagen i TIN Ny Teknik har lämnat officiella rapporter för Q1, en blandning av stora och små innehav som tillsammans svarar för i princip halva portföljen. En dag i den sista veckan av april rapporterade över 20 procent av portföljen, vilket föranledde viss spänning och nervositet. Utfallet blev dock bra, till med klart över förväntan. I likhet med tidigare ser vi en riktigt stark rapportsäsong med fyra gånger fler positiva överraskningar än negativa. I TIN World Tech har en betydligt mindre andel hunnit rapportera än, vilket är kontraintuitivt för någon som varit med länge i marknaden. Amerikanska bolag var ”alltid” snabbare än nordiska att rapportera, men så är det inte längre. Resten av rapportperioden kommer att vara mer utdragen och avslutas med de norska bolagen strax innan skolavslutning.

Vi underskattar inte de konjunkturella utmaningar som nu borde vara uppenbara för de flesta. Detta till trots ser vinstuvecklingen i portföljbolagen fortfarande mycket sund ut. Vi upplever också mycket bättre säkerhetsmarginaler i bolagens värdering överlag. Undantag finns alltid, men sådan är den generella bilden. Vi har ingen aning om hur många företagsledare som läser dessa rader, men vill gärna upprepa uppmaningen att bättre redovisa valutaeffekter även på rörelseresultat, inte bara omsättning. Om vi tar den amerikanska dollarn som proxy ser även det andra kvartalet att bjuda på medvind. Tredje kvartalet är mer neutralt, medan situationen för Q4 vid dagens dollarkurs är svagt negativ. Vid det laget kommer det att se dåligt ut att gnälla över valutaeffekter om man inte varit transparent kring vilken nytta man har haft av valuta tidigare.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,6 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 7,9 procent, jämfört med -1,9 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 54,5 procent, samtidigt som index ökat 58,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Surgical Science, Embracer och Kindred. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Roblox, Genovis och Unity. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 24 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +2,3 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 2,2 procent, jämfört med +6,3 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 14,9 procent, samtidigt som index ökat 50,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Straumann, Salesforce och Microsoft. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Nemetschek, Nintendo och Embracer. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Nordic Semiconductor, Solaredge och Enphase Energy. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 23 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings