Månadsbrev
1 JUN 2022

Bud på Mercell

Även en så kort period som en månad kan vara en tveeggad upplevelse. Vanligen gör vi den associationen när månaden inletts starkt följt av att hela värdeutvecklingen utraderats andra halvan av månaden. Under maj månad såg vi den motsatta utvecklingen – en mycket svag start följd av en stark återhämtning.

Likt en tennisspelare som klipper till på halvvolley lade private equity-aktören Thoma Bravo ett bud på norska Mercell i slutet av maj. Mercell tillhör den stora grupp bolag som listades på Euronext Growth när denna börslista ”omstartades” med mer ordning och högre krav under 2020. Tyvärr räckte inte den formella kvalitetshöjningen på marknaden för att skapa något som liknar First North i Sverige. Framför allt blev utbudet av bolag för stort för en marknad med begränsat djup att hantera.

Budet i sig innebär en premie om drygt 100 procent och värderar bolagets aktier till cirka tre miljarder kronor. Sett utifrån det totala företagsvärdet måste vi även räkna in bolagets nettoskuld. Före budet var aktierna värda 1,5 miljard och nettoskulden lika mycket. Sett på detta sätt värderar budet alltså bolaget totalt cirka 50 procent högre än innan. Vi har ännu inte beslutat om vi kommer att acceptera budet.

Under perioden kunde vi också stänga böckerna för resultatperioden för första kvartalet. Totalintrycket är fortsatt positivt och fler än dubbelt så många var tydligt bättre jämfört med hur många som var tydligt sämre än förväntat.

Den osäkerhet som rått i den publika aktiemarknaden har nu även tydligt nått den privata, onoterade sfären. Åtstramning och kostnadskontroll är nu i fokus bland bolag vars primära fokus hittills varit tillväxt snarare än lönsamhet. För oss blir detta relevant på flera sätt. Dels stärker det vår tes att fokusera än mer på bevisade, lönsamma affärsmodeller, dels är det ytterligare en pusselbit som faller på plats i cykeln av sentiment på marknaden. Ju fler som anammar en mer pessimistisk (eller realistisk om man så vill) bild av marknaden, desto närmare kan marknaden vara att få fastare mark under fötterna.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 1,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -0,1 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 29,4 procent, jämfört med -3,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 65,8 procent, samtidigt som index ökat 60,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är EmbracerMercell och Kindred. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi UnitySurgical Science och Biogaia. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 30 procent och Digitala Varumärken på 24 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 4,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +0,4 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 12,7 procent, jämfört med +14,4 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 12,3 procent, samtidigt som index ökat 61,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Microsoft och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Solaredge och Straumann. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Unity, Volue och Zendesk. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 15 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings