Månadsbrev
2 MAJ 2022

Geopolitik, marknadsrörelser och bud på Twitter

Det finns en apokryfisk kinesisk förbannelse vars engelska översättning lyder ”may you live in interesting times”. Någon direkt motsvarighet finns tydligen inte bland kinesiska källor.

Hur som helst lever vi sannerligen i intressanta tider (i motsats till ointressanta, lugna och förutsägbara tider). Ryssland har inlett en ny offensiv i Ukraina men försvararna fortsätter att bita ifrån och västvärlden är fortsatt enad. Höga inflationssiffror syns nu i officiell statistik och märks vid pump och i butik. Amerikanska tioåriga räntor flörtar med nyckelnivån 3 procent. Obligationsinvesterare har därmed haft den sämsta starten på året sedan 1920. Samtidigt som detta skrivs har svenska börsen upplevt något som liknar en flash crash – en massiv rörelse intra dag.

Under perioden fick vi också se samtidens troligen mest kände entreprenör – Elon Musk – lägga bud på Twitter. Bolaget är ett innehav i TIN World Tech, vårt enda inom segmentet sociala medier. Just detta faktum att en privatperson försöker köpa ut ett bolag av det här slaget har rört upp mer diskussion om yttrandefrihet och vår samtida diskurs än rent finansiella överväganden. I och med att styrelsen ställt sig positiva till förvärvet ser vi små möjligheter till att innehavet blir långsiktigt.

Idag fick vi även se en av Sveriges mest kända entreprenörer Lars Wingefors annonsera Embracers förvärv av Square Enix studios Dynamic Crystal, Eidos och Square Enix Montreal. Eidos IP Tomb Raider är ett av dataspelsvärldens mest kända varumärken. I synnerhet protagonisten Lara Croft var en av de första från spelvärlden med brett populärkulturellt genomslag. Affären kommer att stängas under tredje kvartalet, varvid vi också kommer få mer finansiella data och en bättre bild över hur verksamheten kommer att inlemmas.

För en månad sedan skrev vi att värderingarna kommit ned till en lägre nivå än vi skådat under en tioårsperiod. Med tanke på fondernas utveckling under april kunde vi inte få en tydligare illustration av att marknaden aldrig är i jämvikt. Det som är dyrt kan bli mycket dyrare och det som är billigt kan bli mycket billigare. Detta är också varför vi anser att time in the market är mycket viktigare än timing the market. Det är i tider som dessa som riktiga tidsarbitrage kan uppstå. Det må vara en paradox, men varje nedgång härifrån gör oss mer optimistiska om framtiden.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 8,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -3,9 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 29,0 procent, jämfört med -2,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 67,8 procent, samtidigt som index ökat 60,8 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution, BioGaia och Novo Nordisk. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi UnitySinch och Embracer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 31 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 9,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -4,9 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 11,3 procent, jämfört med +5,6 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 17,5 procent, samtidigt som index ökat 61,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Edwards Lifesciences och Salesforce. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Twitter, Pushpay och Zendesk. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Embracer, Unity och Straumann. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 50 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings