Månadsbrev
1 JUL 2022

Navigering på mjukvarumarknaden och bud på Zendesk

Sommaren inleddes mycket svagt på aktiemarknaderna, vilket avspeglades i utvecklingen för fonderna under juni månad.

Vi ser en tydlig tendens till fler utköp av mjukvaruföretag från börsen. Förutom Mercell som nämndes i förra månadsbrevet har ytterligare en handfull norska bolag erhållit bud från såväl private equity som industriella köpare. I Sverige ser Momentum Software ut att försvinna till tyska köpare. Under perioden kom ett bud på TIN World Techs innehav Zendesk. En grupp ledd av Permira och Hellman & Friedman lade budet på midsommarafton. Detta innebär att sex bolag (15 procent av cirka 40 innehav) i TIN World Tech köpts ut sedan starten för drygt två år sedan.

Det faktum att såväl konkurrerande, alternativt kompletterande, industriella aktörer som rent finansiella spelare nu finner det opportunt att köpa ut mjukvarubolag från börsen indikerar att värderingarna nu verkligen kommit ned till attraktiva nivåer. Värderingar av aktier är förvisso det möjligas konst. Det finns ingen naturlag som slår fast att någon viss värderingsnivå innebär att marknaden har bottnat. Men utköpsaktiviteten är en ledtråd som pekar i den riktningen. Utköpen tillför även resten av marknaden kapital när investerare återbrukar de pengar de fått från köparna.

Under det senaste året har vi i ännu högre grad än vanligt prioriterat företag med bevisade affärsmodeller som kan kombinera tillväxt med lönsamhet. Under 2020 och 2021 listades många bolag som ännu inte nått lönsamhet. Det absoluta antalet bolag som gör förlust är på nordiska börser nu högre än vi sett historiskt. Samtidigt är andelen förlustbolag i våra portföljer betydligt lägre än historiskt.

Sett som grupp går ”förlustbolag” historiskt betydligt sämre än marknaden som helhet. Cirka tre fjärdedelar av denna grupp brukar göra förlust även tre år senare. Den mindre andel av förlustbolagen som faktiskt vänder till vinst tillhör de bolag som brukat gå allra bäst på börsen. Givet hur stor denna grupp idag är kan dock denna mark vara ännu mer minerad än vanligt. På en aggregerad nivå är också dessa bolags kapitalbehov något som på marginalen kan påverka marknaden negativt ur ett likviditetsperspektiv.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 9,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -12,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 34,5 procent, jämfört med -15,6 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 50,8 procent, samtidigt som index ökat 41,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är SOBIBiogaia och Veeva. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Evolution, Embracer och CINT. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 29 procent och Digitala Varumärken på 24 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 5,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -4,4 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 22,7 procent, jämfört med +4,7procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 6,5 procent, samtidigt som index ökat 54,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Microsoft och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Veeva, Solaredge och Salesforce. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Embracer, Volue och Teamviewer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 15 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings