Artikel
17 FEB 2019

Buffett och Munger ”High tech wizards”?

Buffett och Munger diskuterar varför Bershire ökat sitt ägande i tech

Warren Buffett och Charlie Munger diskuterar i ovan video varför Berkshire Hathaway ökat sitt ökande i tech sista åren. Buffett betonar att de viktiga för dem inte är om bolaget är ett teknikbolag eller inte, utan att det viktigaste för dem är att hitta affärsmodeller som har en ”uthållig konkurrensfördel”.

Däremot har de genom åren insett att många teknikdrivna företag som Google, Amazon och Apple har en unik förmåga att skapa värdefulla ekosystem som är beständiga över tid. Munger tillägger att det tagit dem många år att hitta till techsektorn just för att det ej varit ”idealt lokerade i Ohio för att bli ’high tech wizards’”.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings