Månadsbrev
1 MAJ 2020

Cornerstone i Pexip

Våren har varit turbulent och utmanande men vi har klarat oss väl tack vare fondens fokus på digitala bolag.

Det är en prövande tid för Sverige och resten av världen just nu. Våren har varit turbulent och utmanande men vi har klarat oss väl tack vare fondens fokus på digitala bolag. Den största omställningen för oss är att alla bolagsmöten nu sker digitalt. Under våren har alla presentationer av fonden ställts in och därför kommer vi köra en Live Stream nästa veckan den 6 maj kl 18:00. Live Streamen kommer att sändas samtidigt på Youtube, Twitch, Linkedin, Twitter och Facebook. Presentationen kommer att vara interaktiv och vi kommer fokusera på att svara på frågor. I inloggat läge kommer det gå att ställa frågor på de flesta av ovan nämnda kanaler.

För att få en notifikation när Live Streamen börjar klicka på denna länk: Prenumerera TIN Fonder Youtube-kanal

April har likt andra halvan av mars präglats av återhämtning på aktiemarknaden. Fonden har fortsatt klarat sig betydligt bättre än index och har sedan årsskiftet ökat i värde 8 procent jämfört med fondens jämförelseindex som har tappat 17 procent. Kraften i återhämtningen kan illustreras av att andelsvärdet ökat 34 procent sedan botten 16 mars.

Vi uttryckte för en månad sedan att ”en viktig milstolpe i marknadens återhämtning blir tidpunkten för ”peak panic” kring COVID-19”. Stämmer detta och skedde detta redan den 16 mars? Det slutgiltiga svaret kommer vi bara att kunna se på säkert avstånd i backspegeln. I nuläget är vi inne i rapportperioden för första kvartalet, där risken generellt ligger i bolagens framtidsutsikter snarare än de siffror de rapporterar. Så här långt har ungefär hälften av bolagen i portföljen rapporterat och en klar majoritet har tagits emot på ett positivt sätt.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 15,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 12,6 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 22,2 procent, jämfört med -6,9 procent för index. Sedan fondens start har fonden stigit 39,3 procent, samtidigt som index ökat 2,4 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till drygt 4600 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Stillfront. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution GamingStillfront och Hubspot. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Adevinta, Novo Nordisk och Ubisoft. Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 29 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Hälsa på 24 procent.

Sett över hela perioden som präglats av COVID-19 har vi trots en försiktig grundsyn upprätthållit en framåtlutad affärsaktivitet i fonden. Vi har deltagit i ett antal riktade emissioner syftade att stödja bolagens välgrundade expansionsplaner. Den största enskilda transaktion vi avtalat om under april var att vi kommer att delta som så kallad cornerstone-investerare i Pexip, som avser att notera sig i Oslo under maj. Pexip levererar abonnemangstjänster för videokonferenser och har en försvarbar andel av världens största och mest kravställande organisationer som kunder. Givetvis får bolaget en extra kortsiktig skjuts av pandemin, men vi attraherades främst av bolagets långsiktiga utsikter till tillväxt.

Totalt sett har vi en oförändrat positiv långsiktig framtidstro kring teknik, innovation och dematerialiserad tillväxt. Vi stärks i tron att den senaste tidens händelser kommer ge en accelererad utveckling mot digitala affärsmodeller samt stora möjligheter att hitta affärsmodeller inom digital hälsa under förutsägbar framtid.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings