Artikel
26 JAN 2019

Det Nordiska Techklustret

Fler entreprenörer till börsen! Vi vill göra vår del för att stödja och främja de kluster som finns i Sverige.

Om du äger en restaurang och plötsligt en annan öppnar på andra sidan gatan, blir du arg eller glad? Frustrerad över ny konkurrens, eller möjligen fylld av en insikt att detta kommer att attrahera många fler människor till området och betyda ökad omsättning för både dig och kollegan tvärs över gatan? Normalt sett är den senare reaktionen den rationella. Framgångsrika restauranger brukar samla sig i kluster.

På samma sätt ser vi ofta i näringslivet kluster vilka kan vara av särskilt intresse för investeraren. Geografiska kluster kan vara centrerade kring en specifik råvara såsom järnmalm, men lika gärna kring en specifik expertis som ofta frodas i och runt universitet. Med tillgång till spetskompetens stimuleras innovation och produktivitet, vilket leder till konkurrens och en ytterligare skärpning av förmågorna. Som så ofta annars i livet ser vi feedback-loopar som i det här fallet ger en självgenererande kritisk massa för tillväxt.

Vi vill göra vår del för att stödja och främja de kluster som finns i Sverige. Varje unikt, konkurrenskraftigt, marknadsledande bolag som köps upp och beslutsfattandet lämnar landet är på någon nivå ett misslyckande. Vi hoppas att alternativet att lista sig på börsen, där entreprenörer kan bibehålla kontrollen och få tillgång till tillväxtkaptal ska fortsätta vara attraktivt och att vi ska kunna fortsätta vara bidragande till detta.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings