Artikel
28 MAR 2023

TIN World Tech och fossilfri energi

Vi brukar tala om teknisk utveckling som en obeveklig kraft, driven av människans nyfikenhet och uppfinningsförmåga. En kraft som genom historien drivit produktivitet och välstånd för oss alla. Tekniken genomsyrar idag hur vi lever, lär, leker och arbetar. Givet de utmaningar vi alla står inför – klimatet, hur vi ska föda allt fler, energibehov med flera – blir denna kraft kanske extra viktig. Just därför har vi valt hållbar energi som ett av flera fokusområden för fonden, vid sidan om mjukvara och hälsa.

”Fördelarna med att investera i fossilfri energi är många. Förutom att det är ett viktigt bidrag till att minska koldioxidutsläppen och därmed bekämpa klimatförändringarna, så finns det även ekonomiska, sociala och politiska fördelar.” Så ser i alla fall ChatGPT på saken. Vi kan vara helt eniga i den ekonomiska frågan, vilket tar oss tillbaka till vikten av innovation. Sol- och vindkraft har, i takt med att utveckling skett och volymer ökat, drivits ned i pris substantiellt de senaste åren. Mer i det tysta sker också kontinuerlig utveckling av effektivare vattenturbiner. Innovationstakten stiger också kring ny kärnkraft. Alla dessa energislag blir viktiga för att kontra den globala ökningen av användning av fossil energi.

Bilden ovan kan till en början vara svår att ta till sig utifrån ett svenskt perspektiv. Här har vi under lång tid åtnjutit en mer eller mindre fossilfri elproduktion. Först via utbyggnaden av vattenkraft, sedan via kärnkraften. Tillsammans stod de för över 80 procent av Sveriges elbehov som mest. I ett globalt perspektiv står samtliga fossilfria energislag tillsammans för mindre än 10 procent av energikonsumtionen. Detta illustrerar det enorma globala behovet för tillväxt inom fossilfri kraft.

Solenergi blir av särskilt intresse för fondens investeringsfokus. Här gör sig Wrights lag verkligen gällande, där själva volymökningen i branschen gör att tillverkningskostnaderna faller allt annat lika. Men givetvis är inte allt annat lika. Vi ser ständig teknikutveckling, vilket framför allt ger mer effekt per ytenhet. Lite kan man morra över att grannen nu får 405W per panel i sin upphandling, medan man själv fick 370W för två år sedan. Men likafullt kan man känna glädje över att tekniken fortsätter att utvecklas, till allas fromma. Slutligen delar solenergi de fossilfria energislagens generella ekonomiska fördel – en stabil eller minskande kostnad, att jämföra med oförutsägbarheten i volatila priser för fossil energi som olja och gas.

Investeringarna i solenergi är redan stora, men kommer att öka kraftigt i framtiden. Drivet av initiativ från politiker (inte minst Inflation Reduction Act i USA), teknikföretag (till exempel Google och Apple) och generella näringslivet och konsumenter kommer efterfrågan att rulla fram som en ångvält fram till åtminstone 2030. För TIN World Tech betyder det att vi kan dra ut perspektivet för våra investeringar i bolag som Solaredge och Enphase. Båda företagen är exempel som passar vår investeringsmodell: hög, relativt förutsägbar tillväxt, hög lönsamhet och hög kvalitet i såväl produkter som affärsmodell.

Vi söker skalbara affärsmodeller med höga bruttomarginaler, vilket öppnar för hög lönsamhet över tid. Normalt är detta lättare inom mjukvara än hårdvara, men med högvärdiga, kritiska nischprodukter kan det vara fullt möjligt att prestera attraktiva nyckeltal. Mjukvarubolag med tydlig koppling till hållbar energi är svåra att hitta, men ett exempel är norska Volue. Deras mjukvara möjliggör inkludering av mer intermittenta energislag i den totala mixen, det vill säga sådana som inte fungerar hela tiden, året om. Vind och sol är väl de mest uppenbara exemplen.

Volue är ett undantag inte bara från den generella regeln kring rena mjukvaruföretag, utan även mot en generell tendens vi upplever – att det är svårt att hitta bolag som uppfyller våra hårda krav på förutsägbarhet, tillväxt och lönsamhet i Norden. Vi är väldigt glada över att vi i TIN World Tech har hela världen att välja från. Detta är vad som gjort det möjligt att dedicera en meningsfull del av fonden till investeringar i hållbar, fossilfri energi.

Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings