Artikel
4 MAR 2019

Investerarpresentation Core Ny Teknik mars 2019

Vår investerarpresentation för mars 2019

Vår investerarpresentation för mars 2019 finns nu tillgänglig på vår webbsida under https://tinfonder.se/dokument/

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings