Press
19 JUN 2019

Investerarpresentation IVA 18 juni 2019

Den 18 juni 2019 var vi på plats på IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, och presenterade vår fond Core Ny Teknik. Du kan se hela presentationen här, TIN Fonder Presentation på IVA 18 juni 2019.

Om du vill se den senaste versionen av presentationen finns den på TIN Ny Teknik - Dokument.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings