19 JUN 2019

Investerarpresentation IVA 18 juni 2019

Vår investerarpresentation från IVA 2019 finns nu tillgänglig på vår websida samt på vår youtubekanal

Vår investerarpresentation från IVA 2019 finns nu tillgänglig på vår websida under https://tinfonder.se/dokument/

Investerarpresentation Core Ny Teknik juni 2019

Vi har även en videoversion av presentationen som finns på vår Youtubekanal

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela artikeln

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings