Månadsbrev
3 MAR 2021

IPO av Fractal och Cint

Aktiemarknaderna återhämtade sig betydligt under februari, även inräknat förnyad volatilitet mot slutet av månaden.

Vi tror att vi alla måste vänja oss vid kraftigare svängningar framöver oavsett om den långsiktiga trenden är upp eller ned. Den främsta anledningen vi ser är att indexfonder och andra passiva förvaltare tagit en allt större del av marknaden. Aktiva förvaltare utgör en effektiv prissättningsmekanism på aktiemarknaden, medan passiva mandat är helt flödesstyrda och de facto åker snålskjuts på aktiva förvaltare. I processen förstärker de rörelser upp och ned.

Den långsiktiga trenden i aktiemarknaden bestäms av näringslivets kapacitet att generera vinster. Rapportperioden för fjärde kvartalet och helåret 2020 har för en stor majoritet av bolagen i fonderna visat på styrka. Vi är övertygade om att det digitala näringslivet strukturellt kommer att fortsätta ta marknadsandelar från det analoga näringslivet. Utifrån detta ser vi också stora möjligheter att fortsätta hitta intressanta bolag att investera i.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +4,5 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 70,7 procent, jämfört med 29,6 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 119,9 procent, samtidigt som index ökat 47,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Novo Nordisk och Evolution Gaming. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution Gaming, Embracer och Kindred. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Unity SoftwareUbisoft och Paradox Interactive. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 35 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 23 procent och Hälsa på 23 procent.

Fonden var under månaden ankarinvesterare i både Fractal Gaming och Cint Group som båda fick en bra start på börsen. Fractal Gaming har de senaste åren uppvisat både god tillväxt och lönsamhet. Med ett starkt varumärke har man lyckats växa omsättningen 40 procent över tid och bolagets kvalitet speglas av att grundare och VD fortfarande äger 29 procent av bolaget. Cint Group är ett snabbväxande bolag med en mjukvaruplattform för konsumentinsikter. Bolaget har en stark position i en marknad med relativt få aktörer och har i snitt vuxit med 26 procent per år. Båda bolagen har starka affärsmodeller och har alla förutsättningar att utvecklas i en takt där vi kan vara med länge som aktieägare.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +3,1 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 26,1 procent, samtidigt som index ökat 13,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Nintendo och Microsoft. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Twitter och Volue. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Unity SoftwareUbisoft och Jinko Solar. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 49 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 19 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Trots viss volatilitet bland stora teknikbolag på börsen ser vi det som ett styrkebesked att många av fondens innehav kommit med starka rapporter och ser positivt på möjligheterna 2021. Inte minst är Twitter ett bra exempel på ett innehav där vi ser stora inneboende värden och stor möjlighet till fortsatt tillväxt, även med nya konkurrenter såsom Clubhouse. Twitterplattformen har en tydlig nisch och starkt engagemang bland användare. Det faktum att man växte antalet användare med 26 procent i sista rapporten indikerar att man borde kunna höja monetiseringen över tid, i likhet med exempelvis Facebook och Instagram.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings