Månadsbrev
1 DEC 2020

IPO av Meltwater

Vem hade kunnat ana att vi skulle drabbas av en global pandemi och att vi mindre än ett år senare skulle få se vad som verkar vara fungerande vaccin?

När vi för en månad sedan uttryckte optimism kring sentimentet på marknaden efter att osäkerheten kring presidentvalet i USA skulle komma att skingras hade vi inte räknat med att nyheter kring vaccin skulle komma så snart. Detta kom att elda på marknaden samtidigt som det initierade en sektorrotation ut ur så kallade ”coronavinnare” in i bolag som anses tjäna på minskade restriktioner. Studieresultat från först Pfizer tillsammans med tyska BioNTech och därefter amerikanska Moderna en vecka senare visade att de första vaccinen i sitt slag verkligen har potential att förändra hela förloppet för pandemin.

Vem hade kunnat ana att vi skulle drabbas av en global pandemi och att vi mindre än ett år senare skulle få se vad som verkar vara fungerande vaccin? För inte så länge sedan hade det tagit åratal av arbete för att skapa kunskap om viruset, nu kunde man sekvensera dess genetiska struktur på ett par veckor. Redan i våras kunde forskare bedriva genetisk arkeologi på viruset och därigenom studera dess spridning. Det faktum att innovation och digitalisering idag påverkar vår tillvaro mer än någonsin illustreras inte bara genom vår nya ”fjärrtillvaro”, utan minst lika mycket i hälsosektorns respons på utmaningen.

Sammantaget blev november trots tvära kast ytterligare en mycket bra börsmånad och fonderna visade en fortsatt god utveckling.

TIN Ny Teknik

Senaste månaden steg andelsvärdet med 8,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +12,7 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 59,7 procent, jämfört med 14,4 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 100,4 procent, samtidigt som index ökat 33,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Take-Two Interactive. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Nordic Entertainment, Unity Software och Sinch. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Stillfront, Embracer och Pexip.  Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 28 procent och Hälsa på 23 procent.

Under perioden agerade fonden som ankarinvesterare i norska Meltwater. Bolaget grundades för drygt 20 år sedan av Jørn Lyseggen, som fortfarande är majoritetsägare i bolaget. Meltwater är ett globalt mjukvaruföretag inom omvärldsbevakning och levererar kvalitativ information på ett effektivt sätt till beslutsfattare i världens största företag och organisationer. Bolaget har byggt en imponerande verksamhet i privat miljö med en omsättning på över 3,5 miljarder. Börsnoteringen kommer förhoppningsvis ge bolaget en bra plattform att växa vidare ifrån, både organiskt och via förvärv.

TIN World Tech

Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 7,4 procent. Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 22,0 procent, samtidigt som index ökat 9,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Nintendo, Embracer och Microsoft. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Unity Software, Volue och Edwards Lifesciences. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Pushpay, Diasorin och Embracer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 43 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Även TIN World Tech investerade i Meltwater under perioden. Totalt har fonderna deltagit som ankarinvesterare i ett tiotal bolag på Euronext Growth (tidigare känd som Merkur Market) på Oslo Börs. Aktiviteten på marknaden har varit hög och mycket kapital har efterfrågats från investerare. Givet en mer begränsad kapitaltillgång än i marknaden som helhet har denna tillväxtmarknad periodvis satts under press. Även om det fortfarande är alldeles för tidigt att utvärdera har de investeringar vi gjort så här långt trots detta utvecklats väl. Vi är imponerade av bredden och djupet i det lokala norska innovativa klustret, inte minst inom mjukvara. Förhoppningsvis kan marknadens aktörer tillsammans verka för att klustret fortsätter stärkas genom långsiktigt hållbart agerande. Det är vår fasta övertygelse att Euronext Growth/Merkur har potential att bli det naturliga alternativet för norska entreprenörer som vill fortsätta agera primus motor i sina verksamheter och använda denna plattform för långsiktig tillväxt.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings