Månadsbrev
1 SEP 2020

IPO av Readly och Implantica

Sommaren avslutades med ytterligare en positiv börsmånad.

Rapporterna för andra kvartalet kan i Norden delas in i två segment: de som hinner få ihop siffrorna innan semestern och de som väntar en bit in i augusti. I likhet med rapportperiodens första del levererade även portföljernas senare bolag i överväldigande grad positiva resultat.

Vi tror starkt på framtiden och innovationens kraft. Över tiden bör affärsmodeller som har möjlighet att växa starkare än ekonomin som helhet över tiden kunna generera bra avkastning. Med det sagt har det aldrig varit en spikrak resa uppåt och det lär det inte bli i framtiden heller. Vi har blivit aningen mer vaksamma och kommer att balansera möjligheter mot risker när vi går in i hösten. Vi ser framför oss en aktiv höst med ett antal intressanta transaktioner i pipeline. Inte minst tror vi att vi kommer se ett ökat antal börsintroduktioner under hösten och våren. Vi ser också begynnande tecken på ökad uppköpsaktivitet. I det sammanhanget vill vi påminna om vad vi ser som en av våra viktigaste uppgifter på hållbarhetsområdet – att verka för ett livskraftigt innovativt kluster på de nordiska börserna.

Imorgon den 2 september kommer vi sända årets andra TIN Live Stream kl 18.00 på Youtube, Twitch, Twitter och Facebook. Presentationen kommer vara helt interaktiv och vi kommer fokusera på att svara på era frågor. Som tidigare går det att ställa frågor på alla ovan kanaler i inloggat läge.

För att få en notifikation när Live Streamen börjar klicka på denna länk: Prenumerera TIN Fonder Youtube-kanal

TIN Ny Teknik

Senaste månaden steg andelsvärdet med 6,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 4,7 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 58,3 procent, jämfört med 13,5 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 83,9 procent, samtidigt som index ökat 24,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Novo Nordisk och Take-Two Interactive. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Adevinta och Hubspot. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Xspray, Saab och MIPS.  Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 29 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 28 procent och Hälsa på 24 procent.

Affärsaktiviteten i marknaden var fortsatt intensiv med flera större transaktioner. En hel del föll utanför vårt intresseområde men tjänar ändå som signal att många bolag söker kapital. TIN Ny Teknik kommer att agera som ”cornerstone” i två kommande börsintroduktioner: Readly och Implantica.

Readly är en digital prenumerationstjänst för vecko- och månadsmagasin. Med tanke på SpotifyStorytel och Acast kan det inte sägas vara en slump att en sådan är född i Sverige. Bolaget har som främsta agenda att växa på internationella marknader och har hittills nått längst i Tyskland och UK. Vi har länge följt deras tillväxtresa och är glada att nu kunna vara med och välkomna dem till börsen.

Implantica är ett medicinteknikbolag som är nära kommersialisering av sin första produkt RefluxStop. Detta är ett passivt implantat för behandling av gastroesofageal refluxsjukdom, det vill säga att surt maginnehåll läcker upp i matstrupen. Vidare har bolaget en bred portfölj av medicinteknikprodukter där en röd tråd är att man vill ta tekniska innovationer från konsumentelektronik och skapa bättre medicinska implantat.

TIN World Tech

Senaste månaden steg andelsvärdet med 8,3 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 5,7 procent. Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 12,7 procent, samtidigt som index ökat 5,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Salesforce, Edwards Life Sciences och Nintendo. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Salesforce, Nintendo och Solaredge. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Xilinx, Grifols och Diasorin. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 44 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 25 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Under månaden har fonden ökat sitt innehav i Ubisoft, där vi ser en stark pipeline av kommande titlar och en mycket attraktiv värdering som kan bero på färre jämförelseobjekt inom sektorn i Frankrike. I övrigt är det värt att notera är att Salesforce steg 29% på rapporten för andra kvartalet, där man redovisade starka siffror och höjde sin helårsprognos. Trots att Salesforce är ett av de största bolagen i portföljen visar detta på att mjukvara är en av få sektor det inte behöver vara en nackdel att vara stor.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings