Månadsbrev
1 APR 2021

IPO i Trustpilot och Rugvista

Om data är den nya oljan, så är tillit det nya guldet.

Vi tror att varumärken alltid varit viktiga och att de kommer att bli än mer betydelsefulla i en digital värld. Hur ska man bygga tillit i en global digital värld? Varumärken är en del av svaret, tjänster som hjälper bygga förtroende mellan människor är en annan. Til syvende og sidst handlar det om att minska sökkostnader för konsumenter. Sökkostnader är en kritisk parameter och vi har alltid varit lockade av affärsmodeller som syftar att minska dessa. Denna diskussion blir också särskilt aktuell när vi tittar på de investeringar vi gjort under den senaste månaden.

Förtroende och tillit (trust funkar som översättning för båda orden) är hörnstenen i Trustpilots affärsmodell. Bolaget har rötter och huvudkontor i Danmark och leds av en passionerad entreprenör, Peter Mühlheim. Listningen skedde i London och vi deltog i börsintroduktionen. Rugvista är ett exempel på den branschmässiga vertikalisering vi ser inom både mjukvara och e-handel. Mattbranschen karaktäriseras av en avsaknad av starka produktvarumärken och Rugvista har goda möjligheter att såväl bygga förtroende som att minska sökkostnader för mattkonsumenter om de kan bli ett starkt plattformsvarumärke i sin nisch. Rugvista har idag ett betyg på Trustpilot på 4,8 av 5, vilket är en relativt hög siffraoch detta gör att fler besökare på siten känner sig trygga att handla.

Vi gjorde redan i februari vår första investering i ett onoterat bolag, Regily, som bygger mjukvara för automatiserad onboarding av kunder till online-tjänster. Investeringen blev offentlig under perioden. Vår andra onoterade investering Epidemic Sound har skapat en unik position med en transparent, förtroendeskapande och tydlig affärsmodell för att ljudlägga internet. Se och hör dem gärna beskriva bolaget i vårt första digitala bolagsbesök live här.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +6,3 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 85,4 procent, jämfört med 71,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 123,0 procent, samtidigt som index ökat 56,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Novo Nordisk. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution Gaming, Embracer och Kindred. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Implantica, Stillfront och Link Mobility. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 37 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 26 procent och Hälsa på 21 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +7,2 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 27,5 procent, samtidigt som index ökat 22,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Microsoft och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Pushpay och Adobe. Bland innehav som påverkat negativt finner vi IAC Corp, Diasorin och Afterpay. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings