Månadsbrev
3 JAN 2022

IPO Lemonsoft

November liknade året i stort med en marknad som rörde sig två-steg-fram-ett-steg-bak. Perioden började i samma optimistiska ton som under oktober, medan andra halvan av november gick i moll.

Marknaden har tydligt påverkats av oro inför en ny variant av coronaviruset: Omikron. Med anledning av detta har vi studerat historien och pandemin 1889-1890, även den orsakad av ett för tiden nytt coronavirus. Då – i en tid utan dagens möjligheter att utveckla och anpassa moderna vacciner – tog det fyra vintrar innan viruset ”bränt” igenom populationen och effekterna klingade av.

Under 2021 har det dessutom varit tydlig att ”big tech” globalt utvecklats bättre kursmässigt än teknikbolag i Norden. Det som ger trygghet i sammanhanget är att nordiska teknikbolag fortsatt växa sina vinster i samma takt som tidigare år och när vi nu blickar in i värderingarna för 2022 så ser de avsevärt mer attraktiva ut än vid starten av 2021.

Under perioden gjorde vi höstens andra ankarinvestering i Finland, denna gång i mjukvaruföretaget Lemonsoft. Bolaget har en tydlig huvudägare i Rite Ventures och erbjuder affärssystem (ERP) till framför allt mindre bolag och med särskild stark position bland tillverkande företag.
Den 8 december kommer vi att genomföra årets sista stream från kontoret där vi går igenom händelser sedan sist och svarar på tittarnas frågor. Länk till streamen hittar ni här.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,5 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 16,8 procent, jämfört med 35,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 134,0 procent, samtidigt som index ökat 81,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Surgical Science och Evolution. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Embracer, Roblox och Surgical Science. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Evolution, Sinch och Meltwater. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 39 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 26 procent och Digitala Varumärken på 21 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +3,0 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 22,8 procent, jämfört med 31,6 procent för index. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 52,2 procent, samtidigt som index ökat 44,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Salesforce, Unity Software och Straumann. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Roblox, Embracer och Unity Software. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Pushpay, Meltwater och Charles River Labs. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 50 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings