Månadsbrev
1 OKT 2021

IPO Modulight

Under september fick vi anledning att fundera över frågan att köpa eller köpas?

Månaden inleddes med att ytterligare ett innehav – Irisity – gjorde ett transformativt förvärv. Genom köpet av israeliska Agent Vi tar man kontrollen över sin närmaste konkurrent och konsoliderar marknaden för intelligent mjukvara för övervakningskameror. Förvärvet mer än fördubblar Irisitys omsättning men sker till en betydligt mindre utspädning för aktieägarna.

In en öppen ekonomi, vilket för övrigt är en policy som vi tycker har tjänat landet väl, så måste man acceptera att bolag kan köpas ut från börsen. Det betyder dock inte att man måste gilla det. Vi har publikt kommunicerat att vi ställer oss negativa till budet på SOBI och kan vidare konstatera att vi tror att bolaget långsiktigt borde har förmågan att skapa än mer aktieägarvärde genom att driva en egen förvärvsagenda.

Börsen är en fantastisk skimrande Vintergata, där stjärnor ibland slocknar eller slukas av svarta hål. På samma gång tänds hela tiden nya stjärnor i ett för evigt omformande universum. Metaforer baserade på ljus är särskilt lämpliga i fallet Modulight, som togs emot med öppna armar av finska börsen den 30 september. Bolaget tillverkar specialiserade lösningar för laser inom framför allt fotoimmunoterapi och oftalmologi. Vi ser goda möjligheter att denna och flera andra mindre finska stjärnor kommer att lysa starkt på börshimlen framöver.

Under perioden fick vi också tillfälle att genomföra en stream från kontoret med lite aktuella tankar och, framför allt, många bra frågor från er andelsägare.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 6,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -6,6 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 20,3 procent, jämfört med 33,6 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 130,7 procent, samtidigt som index ökat 71,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution Gaming, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är SOBI, Modulight och Bambuser. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Embracer, Kindred och Surgical Science. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 38 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Digitala Varumärken på 20 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 2,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 0,1 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 30,6 procent, jämfört med 27,2 procent för index. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 39,8 procent, samtidigt som index ökat 35,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Salesforce och Match Group. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Match Group, Nemetschek och Salesforce. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Embracer, Adobe och Adevinta. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 51 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 10 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings