Månadsbrev
4 FEB 2020

Köpt ISRA Vision

Den 4 februari firar vi ettårsjubileum med fonden Core Ny Teknik. Därmed kommer fonden från och med nu att kunna visa siffror för rullande 12 månader, vilket kan leda till bättre jämförbarhet.

Den 4 februari firar vi ettårsjubileum med fonden Core Ny Teknik. Därmed kommer fonden från och med nu att kunna visa siffror för rullande 12 månader, vilket kan leda till bättre jämförbarhet. Egentligen gillar vi hellre att titta på avkastning på rullande fem. År alltså. Men innan vi når februari 2024 får vi nöja oss med det vi har.

Året som gått kan delas in i tre faser. Vi hade turen att få se en extremt stark inledning och under fondens tre första månader ökade andelsvärdet med cirka 15 procent. Därefter hade vi en volatil period där andelsvärdet totalt sett minskade 0,6 procent mellan början på maj och början på oktober. Sedan dess har fonden sett en mycket stark period med en värdeökning om cirka 20 procent.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 6,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +0,7 procent. På rullande 12 månader, vilket också är sedan fondens start, har fonden stigit 37,2 procent, jämfört med 24,2 procent för index. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till drygt 3700 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Embracer och Take Two Interactive. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Embracer, Stillfront och Novo Nordisk. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi KindredMentice och Nordic Entertainment. Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Mjukvara på 25 procent.

Ett av fondens nya innehav under månaden är det tyska bolaget ISRA Vision. ISRA Vision är en ledande aktör globalt inom machine vision. Bolaget tillverkar såväl hårdvara som mjukvara samt systemlösningar. En viktig drivkraft för bolaget är industriell digitalisering och det finns en stark tillväxt i flera av deras slutmarknader. Bolag har en lång historik av stark tillväxt, starka kassaflöden och högra marginaler.

Vi tackar alla som tog sig tiden att vara med på vår första årliga investerarträff den 29 januari. Det var verkligen inspirerande att träffa så många andelsägare och tillsammans njuta av diskussionen med företagsledare för två av innehaven i portföljen. För er som inte kunde närvara förra veckan finns hela presentationen nedan:

https://youtu.be/DVY0Mmxcsck

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings