Månadsbrev
1 NOV 2019

Stark utveckling och köp av Ubisoft

Under månaden har rapportperioden inletts och den absoluta merparten av bolagen utvecklas i rätt riktning.

Under oktober månad har 40 procent av fondens innehav rapporterat och den absoluta merparten av bolagen har utvecklas i rätt riktning. Förra månaden skrev vi om hur stora allokeringsdrivna rörelser kan ge stora kortsiktiga rörelser på börsen. Under månaden har fondens andelsvärde utvecklats väl, trots att det varit en period präglad av stark utveckling för stora och indextunga bolag i jämförelse med småbolag.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +1,7 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 19,5 procent, medan nordiska småbolag ökat 12,7 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till cirka 2400 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution Gaming, Novo Nordisk och Take-Two. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution Gaming, Kindred och Revenio. Bland innehav som påverkat negativt under perioden finner vi Embracer GroupBiogaia och Take-Two. Fondens största segment är Digitala Varumärken, som utgör 29 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 29 procent och Mjukvara på 24 procent.

Ett nytt innehav i fonden är franska Ubisoft. Bolaget meddelade under oktober att lanseringarna av viktiga spel försenats och aktien har mer eller mindre kollapsat senaste året. Vi känner bolaget sedan länge och uppskattar deras breda portfölj av starka varumärken. På lite sikt förväntar vi oss en god utveckling, inte minst från bolagets studio Massive i Malmö. Efter kursnedgången efter meddelandet om flera spelförseningar såg vi ett unikt tillfälle att investera i ett kvalitativt, växande bolag till en låg värdering.

Rapportperioden för tredje kvartalet har hittills varit positiv för innehaven i fonden. Ungefär 40 procent av fondens innehav har rapporterat och den absoluta merparten har visat en bra utveckling, även om det i likhet med tidigare rapportperioder finns ett fåtal rapportbesvikelser. Vi skattar den organiska tillväxten i portföljens innehav till i snitt 25 procent.

Embracer Group hade en stor negativ kursrörelse i slutet av månaden. Reaktionen har främst förklarats av en negativ aktieanalys på bolaget från en mindre nystartad brittisk analysfirma. Det vi kan konstatera är att bolaget nu värderas till en rabatt mot det genomsnittliga bolaget på Stockholmsbörsen om man tittar på nästa års intjäningsförmåga. Vi är ödmjuka för att snabbväxande bolag som gjort ett stort antal förvärv är svårare att analysera för både aktieägare och analytiker, men vi tycker att bolaget har gjort rätt i att återinvestera det operationella kassaflödet i nya speltitlar de senaste åren. Embracer har idag en bred spelportfölj och vi tror att bolaget kan visa på en bättre utveckling i rörelseresultat de kommande åren jämfört med det genomsnittliga bolaget på börsen.

Utöver Ubisoft har vi under månaden hittat de mest intressanta investeringsmöjligheterna bland existerande innehav i fonden. Främst i innehav där vinsterna växt snabbare än aktiekurserna i år eller där vi sett tydliga tecken på att bolagen utvecklats i positiv riktning vad gäller kvalitet och långsiktig duration i affärsmodell.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings