Månadsbrev
1 OKT 2020

Köpt Unity Software

Månadens största nyhet är att båda fonderna deltog i börsintroduktionen av Unity Software.

För en månad sedan uttryckte vi en något ökad vaksamhet och att ”det aldrig varit en spikrak resa uppåt och det lär det inte bli i framtiden heller”. Inledningen av september var ett otrevligt sätt att få det illustrerat. Kanske var dock en korrektion av den magnitud vi såg (cirka 10 procent) något oundvikligt, kopplat till marknadens animal spirit. Kanske var det också något hälsosamt som ger oss en grund att ta en mer konstruktiv vy på marknaden. Vi har i alla fall sett en betydande återhämtning under andra halvan av september.

Båda fonderna investerade i amerikanska Unity Software i samband med börsintroduktionen. Unity har danska rötter och har byggt en stark global position som plattform för att skapa och drifta 3D-innehåll i realtid. Föga förvånande är en av deras största och starkaste slutmarknader inom mobilspel, det största och starkast växande segmentet inom dataspel. Vi har lärt känna bolaget bättre och bättre de senaste åren och kan bara välkomna dem till börsen.

Givetvis hade det varit ännu roligare om de noterats i Köpenhamn men nu blev det den första amerikanska börsintroduktionen där vi deltog. Bolaget har idag en global världsmarkandsandels som överstiger 60% på mobilspel. Över 1,5 miljoner spelutvecklare använder plattformen varje månad och när vi träffar Unitys kunder så är det tydligt för oss att behovet av plattformen ökar. På sikt tror vi att det kan bli ett mycket värdefullt bolag med en uthålligt stark position inom sin nisch.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 4,3 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 3,8 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 64,9 procent, jämfört med 15,7 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 91,8 procent, samtidigt som index ökat 28,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Take-Two Interactive och Embracer. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Stillfront, Paradox Interactive och Novo Nordisk. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Sinch, Evolution Gaming och VNV Global.  Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 29 procent och Hälsa på 25 procent.

Förutom investeringen i Unity har fonden även agerat som ankarinvesterare i norska Play Magnus samt CSAM Health Group. Play Magnus har, som namnet antyder, byggt en plattform för schackspelare med världsmästaren Magnus Carlsen som frontfigur (och signifikant ägare). Med alla open source-alternativ som finns är det imponerande att se den kvalitet och betalningsvilja de byggt i Chessable, bolagets e-learningtjänst. CSAM levererar en mängd nischade mjukvaror till hälsosektorn och ser goda möjligheter att växa vidare, såväl organiskt som via förvärv.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 0,8 procent. Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 16,0 procent, samtidigt som index ökat 6,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Life Sciences, Salesforce och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Jinko SolarNintendo och Diasorin. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Afterpay, Abiomed och Globus Medical. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 44 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 25 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings