Månadsbrev
2 JUN 2020

Lanserar direktsparande

TIN Fonder lanserar direktsparande med ISK, fonddepå, månadsspar och barnspar.

Nu tar TIN Fonder nästa steg i att göra det enkelt att spara i fonder. Du kan nu enkelt bli direktkund via BankID och köpa och sälja fondandelar på TIN Fonders hemsida nedan. Lösningen är helt digital och utvecklad i samarbete Fondab där vi erbjuder ISK eller fonddepå med möjlighet för månadssparande, spara som gåva och barnsparande. Alla framtida fonder kommer att finnas med i detta utbud.

BLI DIREKTKUND

Under månaden gjorde vi får första interaktiva Live Stream i frågeformat som går att se i efterhand nedan. Många har hört av sig och sagt att de tycker om formatet och vi kommer därför fortsätta med detta event i framtiden som en regelbunden uppdatering kring vår förvaltning.

Under maj månad fortsatte återhämtningen på aktiemarknaden med ökande fart. Fonden har fortsatt klara sig betydligt bättre än index och har sedan årsskiftet ökat 21 procent i värde jämfört med fondens jämförelseindex som har tappat 10 procent.

Att fatta beslut under osäkerhet är vår vardag, men blir inte mindre svårt för det. Vi har sett framför oss en komplicerad dragkamp på flera plan mellan sentiment kring pandemin, påverkan på realekonomin och stimulans från centralbankers och staters sida. För stunden dominerar ett positivt sentiment även om vi såg viss turbulens mot slutet av månaden. Rapportperioden för första kvartalet är nu förbi oss med ett övervägande positivt resultat för innehaven i fonden. Framåtblickande kommentarer var som regel försiktiga, vilket är naturligt i rådande miljö.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 12,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 7,9 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 40,4 procent, jämfört med 4,2 procent för index. Sedan fondens start har fonden stigit 56,0 procent, samtidigt som index ökat 10,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Take-Two Interactive. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Evolution GamingNordic Entertainment och Pexip. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Surgical ScienceSoftronic och Litium. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 29 procent och Hälsa på 25 procent.

Sett över hela perioden som präglats av COVID-19 har vi trots en försiktig grundsyn upprätthållit en framåtlutad affärsaktivitet i fonden. Vi har deltagit i ett antal riktade emissioner syftade att stödja bolagens välgrundade expansionsplaner. Under maj månad har vi bland annat fattat beslut om att delta i en emission i VNV Global som därmed kommer öka vårt innehav. VNV Global hette tidigare Vostok New Ventures och är ett investmentbolag som fokuserar på att investera i onoterade digitala bolag med stora nätverkseffekter. Vi har ofta fått frågan om vi kommer att investera i onoterade bolag i TIN Ny Teknik, likt det vi gjort i historisk miljö. Vi utesluter inget, men ser det kortsiktigt som osannolikt att vi skulle göra direkta investeringar i onoterade bolag. Däremot ser vi stort värde i VNV Globals portfölj av onoterade bolag, inte minst inom digital hälsa. Denna kan vi dessutom köpa in oss i till en historiskt hög rabatt.

Totalt sett har vi en oförändrat positiv långsiktig framtidstro kring teknik, innovation och dematerialiserad tillväxt. Vi har redan sett att den senaste tidens händelser accelererat digitaliseringen i samhället och tror att vi även framgent kommer hitta intressanta bolag att investera i. Detta gäller inte minst inom digital hälsa, där vi ser stora möjligheter att hitta attraktiva affärsmodeller under förutsägbar framtid.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings