Månadsbrev
7 MAR 2019

Månadsbrev februari - En framgångsrik start

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Över 20.000 kunder har investerar i fonden och totalt placerat över 600 miljoner kronor. Vi tackar er alla för förtroendet och ser detta som startskottet på en långsiktig resa.

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Över 20.000 kunder har investerar i fonden och totalt placerat över 600 miljoner kronor. Vi tackar er alla för förtroendet och ser detta som startskottet på en långsiktig resa. Uppstartsfasen har gått bra och fonden har i dagsläget cirka 40 innehav. I samband med månadsskiftet har vi även lagt upp en investerarpresentation på vår hemsida. Tanken är att vara så öppna och tydliga med vad man får när man investerar i fonden, hur vi arbetar och vilka innehav som ingår. På hemsidan kan man även månadsvis se de tio största innehaven i fonden.

Under den första månaden har vi hunnit med 23 bolagsmöten trots uppstarten. Det viktigaste är att vi fortsätta att lägga mycket tid på att träffa bolag om vi ska kunna göra ett långsiktigt bra jobb. Under rapportperioden har det varit övervägande positiva rapporter för fondens innehav. För de bolag som kommit med negativa överraskningar noterar vi att det varit ovanligt stora rörelser i aktiekurserna.

Fondens största sektor är Mjukvara som utgör 29 procent följt av Digitala Varumärken 27 procent och Hälsa 23 procent. I sektorn Mjukvara har vi investerat i ett fler antal bolag jämfört med Digitala Varumärken där vi koncentrat innehaven till färre bolag. Således syns fler bolag med fokus på Digitala Varumärken bland fondens tio största innehav, trots att mjukvara är det största sektorexponeringen.

Under fondens första månad steg andelsvärdet med +3,2 procent. Under samma period utvecklades det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN med +3,5 procent. Kursutvecklingen på Nordens aktiemarknader har varit stark under februari, vilket följer den internationella trenden. Vi ser själva på perioden som första metern i ett maratonlopp.

De tre största innehaven i fonden är vid månadsskiftet THQ NordicTencent och Paradox Interactive. För en lista över de tio största innehaven, se TIN Ny Teknik - Innehav.

Ett exempel på innehaven inom Mjukvara är Nemetschek, ett världsledande tyskt bolag inom mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Att rita byggnader i 3D är sedan länge etablerat, men Nemetschek adderar tid (4D) och kostnad (5D) i sina lösningar med stor kundnytta. Bolaget visar stark tillväxt i återkommande intäkter vilka utgör cirka halva omsättningen. Försäljningen växer organiskt ungefär 20 procent, trots att man hålls tillbaka något av en successiv förflyttning från försäljning av eviga licenser/supportavtal till SaaS.

Från fondens innehav inom Hälsa hämtar vi Biogaia, världsledande inom kosttillskott med probiotika. Bolaget är ett bra exempel på hur mindre nordiska bolag har en förmåga att boxas över sin matchvikt med försäljning på alla världens befolkade kontinenter trots att man bara är 143 anställda. Omsättningen har vuxit i snitt 18% per år de senaste fem åren. Lönsamheten är på en attraktiv nivå trots att bolaget investerar hårt i fortsatt innovation.

Bland innehaven inom Digitala varumärken framhåller vi gärna THQ Nordic, en integrerad förläggare och utvecklare av dataspel. Bolaget har ett antal intressanta titlar på väg ut mot marknaden. Förutom de grundläggande attraktionskrafterna vi ser inom dataspelssektorn generellt ser vi en stor fördel i att grundare, huvudägare och VD Lars Wingefors är starkt engagerad i bolaget, inte minst inom förvärvsaktiviteter. Det finns också ansenligt djup och bredd i ledningen av bolaget. För att balansera bilden något konstaterar vi att THQ även har en ansenlig del inom fysisk distribution av dataspel, en verksamhet som inte har samma tillväxt- och lönsamhetskaraktäristika som den digitala sidan.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings