Månadsbrev
1 DEC 2022

November 2022 – Hur går börsen 2023?

Under november månad fortsatte återhämtningen i marknaden. Hälsan i det innovativa ekosystemet i Norden är fortsatt god, baserat på rapportperioden vi nyss gått igenom. Även på den globala scenen ser vi hälsosam tillväxt och noterar särskilt att uppköpsaktiviteten håller i sig. Den 15 december kommer vi att göra årets sista stream från kontoret, där vi kommer att prata om vad vi fokuserar på inför 2023 och svara på era frågor. Prenumerera gärna på vår Youtube-kanal så får du en påminnelse innan streamen startar. Vi vill också tipsa om att vi kommer att hålla vår årliga fysiska investerarträff den 11 januari 2023. Först till kvarn, anmäl dig här för att försäkra dig om en plats.

Rapportperioden för tredje kvartalet är nu över. Generellt sett är tillväxten bland innovativa bolag, såväl i Norden som globalt, fortfarande bra. Om vi använder ett grovt trafikljussystem för hur vi bedömer rapporternas kvalitet ser vi alltjämt betydligt fler ”gröna” än ”röda” utfall. Skalar vi ett lager av löken kan vi särskilt notera två saker. För det första ser vi att antalet ”röda” rapporter, det vill säga besvikelser, har varit på en konstant låg nivå över de senaste två åren. Vi noterar dock en tendens att antalet ”gröna” rapporter, med omsättning och/eller resultat tydligt bättre än väntat, blivit färre. Vi vill än så länge inte kalla detta något mer än en marginell försvagning av en i övrigt väldigt hälsosam tillväxtprofil.

För det andra vill vi lyfta fram valutor, framför allt den amerikanska dollarn. Dollarn har under 2022 stärkts rejält mot de flesta valutor, i synnerhet den svenska kronan. Detta rimmar väl med det investeringsklimat vi levt med – i tider av finansiell stress tenderar valutaflöden att gå mot dollarns säkra hamn. Även bedömare som är väldigt kritiska till USA, dess centralbank och hur politiken sköts tenderar att konstatetera att dollarn är ”den minst smutsiga skjortan” i en global kontext. Så länge dollarn behåller sin position som global reservvaluta är liknande rörelser att förvänta i tider av ökad osäkerhet och negativt sentiment.

Återvänder vi till företagsrapporter betyder detta att nordiska bolag med en hög andel av försäljningen utanför hemmamarknaden, vilket ofta gäller för de segment vi investerar i, sett en positiv påverkan på omsättning. Detta har också många bolag redovisat och kommenterat. Värt att notera är att vi bedömt resultatens kvalitet primärt på organisk, valutarensad tillväxt. Hunden som inte skäller här är att väldigt få bolag har redovisat vilken effekt den egna valutan haft på resultatet, något som rimligen borde påverkats positivt i ännu högre grad. Detta är något vi kommer att hålla i minnet in i nästa år när en del bolag, beroende på hur dollarn går, eventuellt kommer se negativ påverkan på omsättning och resultat.

På motsvarande sätt som en starkare dollar ger en skjuts åt nordiska bolags tillväxt så håller det tillbaka tillväxttakten för amerikanska bolag med en stor andel internationella intäkter. Detta gäller generellt sett i högre grad inom teknik och hälsa än för den amerikanska börsen som helhet. Vi har också sett amerikanska bolag, inte minst bland teknikjättarna, leverera något svagare tillväxttal och flera av dem har justerat sin guidance nedåt på grund av den starka dollarn.

Till viss del är dessa fundamentala effekter en operativ motvikt mot att amerikanska aktier gått mycket bättre med svenska valuta-ögon. Tyvärr är den positiva effekten på lokala vinster en alltför svag impuls, ställd mot det negativa sentiment vi sett. Samma finansiella stress som lett till en starkare dollar har också lett till en kapitalflykt ifrån små bolag i små marknader. Ju mer perifert, desto snabbare har kapital flyttat därifrån. Vilket särskilt gäller ett litet land inklämt mellan NATO och Ryssland. Med en egen centralbank och en egen liten valuta därtill.

En ”röd” rapport som materiellt påverkade både TIN Ny Teknik och TIN World Tech under perioden var Embracers rapport för sitt Q2 (jul – sep). Bolaget visade förvisso god tillväxt och en rörelsemarginal inom felmarginalen, men kassaflödet var svagt och Embracer drog även ned sin prognos för resultatet för helåret 22/23 som slutar i mars. Ett svagt mottagande för spelet Saints Row och en försening för ett annat viktigt spel var centrala orsaker för nedjusteringen av prognosen. Tyvärr band bolaget också ris på egen rygg rent kommunikativt. Som vi förstår saken skedde det i all välmening gentemot aktieägarna men fick, åtminstone kortsiktigt, motsatt resultat. Lite som vi beskrev marknadsklimatet tidigare i år ställdes ett antal negativa planeter upp på rad i en toxisk konjunktion.

Allt ska ses mot en bakgrund där dataspel generellt gynnades under COVID, vilket ledde till svåra jämförelsetal när pandemin väl lättade. Ovanpå detta ser vi en försvagad konjunktur i världen och dataspel är ingen immun bransch, om än motståndskraftig. Detta gäller särskilt mobilmarknaden. Diverse institut som levererar prognoser för hela marknaden har successivt dragit ned sina förväntningar för 2022. Många bolag i sektorn började gå svagt redan tidigt 2021 och trycket har konsekvent varit på nedsidan.

Till bakgrundsbilden för Embracer, som expanderat kraftigt via förvärv, finns också exempel från andra branscher på bolag som också byggts via förvärv och som börjat ifrågasättas. Givetvis blir en sådan aktie särskilt känslig för dåliga nyheter. Som vi tolkar det ville man kompensera för neddragningen av prognosen genom att berätta om ett potentiellt strategiskt partnerskap som skulle ge bolaget fina kassaflöden i närtid samt att man i aktieägarnas intresse även kommer göra en särskild översyn av bolagsstrukturen.

Med problemorienterade glasögon på är det lätt att göra tolkningen att bolaget, som har en nettoskuld och som visar negativt kassaflöde, nu tvingas (kanske av bankerna?) att ta till åtgärder som ett strategiskt samarbete för att snabbt förbättra kassaflödet. Och samtidigt ge bort långsiktig uppsida. Intrycket förbättrades inte av att Embracer inte kunde berätta något mer om samarbetet. Givetvis av kommersiella skäl – en strategisk partner vill knappast bli avslöjad på förhand. Med samma glasögon går det göra en liknande tolkning av den särskilda översynen – var inte Embracer det perfekta hemmet för dataspelsentreprenörer? Tvingas man till detta på grund av kassaflöden och nettoskuld? Ska man nu montera ned sitt företagsbygge?

Det kommer inte att förvåna någon läsare av våra månadsbrev att vi har en i grunden mer positiv grundsyn. Det strategiska partnerskap man troligen presenterar i närtid kan lika väl innebära både  bättre kassaflöde kortsiktigt och en större långsiktig uppsida, till exempel om fler av Embracers mindre varumärken skulle kuna få en bättre exponering än som annars kunde blivit fallet. Vi ser inte heller någon anledning att befara att bolagets affärsidé är allvarligt utmanad. Allt tyder på att man fortsatt tror helhjärtat på sin modell. Vi tror dock att man måste realisera de förbättringar i kassaflöde man förutskickat för Q3 (okt – dec) och Q4 (jan – mar) för att reparera något av skadan efter Q2. Därtill tror vi att nästa lansering av ett större spel, Dead Island 2 (planerat för 28 april), måste bli betydligt bättre än vad Saints Row blev för att sentimentet ska kunna vända på allvar.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden ökade andelsvärdet med 0,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINXSCN 5,7 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 38,6 procent, jämfört med -17,4 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 43,7 procent, samtidigt som index ökat 50,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Chemometec. Under månaden avyttrade vi hela innehavet i CRAD. För en lista över de tio största se tinfonder.se/tin-ny-teknik/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution, Chemometec och Kindred. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Take Two Interactive, Cint och Embracer. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden ökade andelsvärdet med 2,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 1,7 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 28,1 procent, jämfört med +10,7 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 9,3 procent, samtidigt som index ökat 70,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Solaredge och Novo Nordisk. Under månaden avyttrade vi innehavet i Abiomed i samband med att Johnson & Johnson köpte ut bolaget. Detta var det sjunde bolaget i fonden som varit föremål för bud sedan fondens start. Som ersättning investerade fonden i Novo Nordisk. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/tin-world-tech/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Abiomed, Solaredge och Straumann. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Salesforce, Roblox och Take Two Interactive. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 46 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 23 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings