Månadsbrev
5 AUG 2019

Månadsbrev juli

Över 50.000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik sedan starten 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet drygt 2200 miljoner kronor.

Med ambitionen att etablera TIN Fonder som en ledande aktör inom investering i tillväxt och innovation i Norden expanderar vi teamet med Tomas Lundmark, som börjar idag den 5 augusti. Tomas har en lång erfarenhet i branschen och kommer arbeta med distribution och regelfrågor. Vi är oerhört glada att ha Tomas ombord.

Över 50.000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik sedan starten 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet drygt 2200 miljoner kronor. Fondens största sektor är Digitala Varumärken som utgör 31 procent följt av Hälsa om 25 procent och Mjukvara om 24 procent.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 0,3 procent. Nordens aktiemarknader inledde månaden starkt men har sedan dess sett en oregelbunden utveckling. Tillväxtbolag utvecklades något bättre än marknaden generellt. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 17,6 procent, medan nordiska småbolag ökat 10,2 procent.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Take-two, Tencent och Evolution Gaming. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/ Samtliga innehav i fonden kommer att publiceras i fondbolagets formella halvårsrapport, vilken väntas publiceras under augusti.

Rapportsäsongen för andra kvartalets resultat inleddes i juli. Det vi sett hittills i den breda marknaden indikerar en inbromsande vinsttillväxt i den breda ekonomin. Bilden är övervägande mer positiv bland mindre, innovativa bolag och merparten av portföljbolagen som rapporterat har överraskat positivt. Enskilda negativa resultatavvikelser som påverkat fonden kraftigt har dock förekommit.

Utvecklingen på världens börser har generellt varit stark sedan fondens start, men inte utan turbulens. Mycket har varit centrerat kring handelskriget mellan Kina och USA, men såväl geopolitisk risk och oro kring konjunkturen har spelat in. Mot detta har stått god vinsttillväxt och låga räntor (som blivit än lägre mot slutet), vilket gynnat såväl marknaden i stort som fonden specifikt. Efter en tids detente i handelskriget blossade det upp igen i slutet av månaden när USA införde nya tullar på kinesiska varor. Å ena sidan brukar turbulens kring liknande negativa nyheter ha kortsiktig effekt. Å andra sidan är minskad världshandel något som sänker potentiell tillväxt även på lite längre sikt.

Under tider av handelsoro och volatilitet lägger vi än större fokus på att hitta bolag med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar. Under sommaren har vi haft en större kassa än normalt och på marginalen har de senast nyinvesteringarna varit i mellanstora snarare än små bolag. Trots en eventuell inbromsning för mer cykliska bolag och den bredare ekonomin bedömer vi att förutsättningarna för att hitta attraktiva tillväxtbolag är goda.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings