Månadsbrev
1 JUL 2019

Månadsbrev juni - Nordisk digital framgång

Närmare 50.000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik sedan starten 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet knappt 1900 miljoner kronor. Andelen Hälsa i portföljen har ökat till 28 procent.

Fondens största sektor är Digitala Varumärken som utgör 30 procent följt av Hälsa om 28 procent och Mjukvara om 24 procent. Andelen hälsobolag har ökat den senaste tiden som ett resultat av att fonden bland annat investerat i bolagen Mentice och Surgical Science.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 4,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 3,6 procent. Kursutvecklingen på Nordens aktiemarknader var relativt stabil fram till den sista veckan i maj men sjönk kraftigt på slutet. Tillväxtbolag utvecklades något bättre än marknaden generellt. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 15,7 procent, medan nordiska småbolag ökat 9,8 procent.

Fonden har nu upplevt nästan 100 handelsdagar och vi har därmed ett minimum av statistiskt underlag. Sämsta dagliga utveckling hittills är -2,21 procent och bästa 1,95 procent. Fonden har stigit i värde 60 procent av dagarna och har överträffat sitt jämförelseindex 56 procent av dagarna.

Utvecklingen på världens börser har generellt varit stark sedan fondens start, men inte utan turbulens. Mycket har varit centrerat kring handelskriget mellan Kina och USA, men såväl geopolitisk risk och oro kring konjunkturen har spelat in. Mot detta har stått god vinsttillväxt och låga räntor (som blivit än lägre mot slutet), vilket gynnat såväl marknaden i stort som fonden specifikt.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet THQ Nordic, Take-two och Tencent. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/ Samtliga innehav i fonden kommer att publiceras i fondbolagets formella halvårsrapport, vilken väntas publiceras under augusti.

Under juni kom för första gången ett bud på ett av fondens innehav, amerikanska Tableau SoftwareSalesforce.com köper Tableau i en ren aktieaffär. Fonden har valt att sälja samtliga aktier i målbolaget, då Salesforce, om än ett fantastiskt företag, är i största laget för fondens primära investeringsfokus. Även om Tableau var ett mindre innehav i fonden gav den ett materiellt bidrag till avkastningen.

Vi är glada att budet kom på ett amerikanskt bolag, då vi mer helhjärtat kunnat glädja oss åt den kortsiktiga avkastningen än om det rört sig om ett nordiskt bolag. Det senare innebär alltid mer blandade känslor. Alltför många gånger i historien har vi tvingats se fina bolag försvinna från börs till värderingar som de mycket väl kunde uppnått på egna meriter inom rimlig tid. Vi och alla andra investerare har därmed gått miste om hela den långsiktiga uppsidan.

Det finns även större saker på spel när svenska bolag försvinner ut ur landet. Försvinner makten över ett bolag försvinner kontrollen över kassaflödet och den lokala ekonomin går därmed ofta miste om viktiga investeringar. Lokala huvudkontor genererar också efterfrågan på lokala tjänster, vilket leder till positiva multiplikatoreffekter för lokalsamhället.

Sverige är en öppen ekonomi, vilket historiskt varit en framgångsrik policy som bidragit till landets välstånd. Samtidigt innebär det väsentliga risker för ett litet land, särskilt när vi ser en kraftig digitaliseringstrend och omformning av näringslivet. Släpper vi iväg för många av våra digitala champions riskerar vi att näringslivet urholkas och därigenom även att välfärden urholkas.

Denna fråga är så viktig att vi lyft upp den som den viktigaste hållbarhetsaspekten i vår förvaltning. Rent konkret har vi identifierat några saker vi kan göra: fortsätta träffa så många entreprenörer vi kan och arbeta för att intressanta bolag ska välja börs framför att sälja sig till andra intressenter, sprida budskapet till så många som möjligt samt verka för att färre innovativa bolag köps ut från börs.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings