Månadsbrev
3 JUN 2019

Månadsbrev maj - Digital tillväxt och osäkra tider

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet över 1600 miljoner kronor. Rapportperioden för första kvartalet var övervägande positiv för bolagen i fonden.

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari och totalt är nu det förvaltade kapitalet över 1600 miljoner kronor. Rapportperioden för första kvartalet var övervägande positiv för bolagen i fonden. Bolagen i fonden har en organisk tillväxt i snitt mellan 20 och 25 procent och vinstutsikterna ser bra ut. I en period präglad av handelsoro lägger vi ännu större tyngdpunkt i att hitta välskötta bolag att investera i. Vi letar efter bolag med en ocyklisk slutmarknad, solid balansräkning, hög organisk tillväxt samt lägger mer fokus på starka kassaflöden.

Fondens största sektor är Digitala Varumärken som utgör 28 procent följt av Mjukvara om 26 procent och Hälsa om 23 procent. I sektorn Mjukvara har vi positioner i fler bolag jämfört med Digitala Varumärken där vi koncentrat innehaven till färre bolag. Således syns fler bolag med fokus på Digitala Varumärken bland fondens tio största innehav, trots att mjukvara är en nästan lika stor sektorexponering.

Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 2,6 procent. Under samma period tappade det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 3,5 procent. Kursutvecklingen på Nordens aktiemarknader var relativt stabil fram till den sista veckan i maj men sjönk kraftigt på slutet. Tillväxtbolag utvecklades något bättre än marknaden generellt. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 11,1 procent, medan nordiska småbolag ökat 6,1 procent.

Den kortsiktiga utvecklingen på världens börser har varit negativ till följd av det pågående handelskriget. Vad innebär detta för fonden? Det viktiga är att hitta bolag som kan lyckas även i en värld präglad av större osäkerhet. Handelshinder kan få en bredare negativ inverkan på ekonomisk aktivitet men vi ser inga omedelbara effekter på bolagen i fonden. Tullar slår framför allt på hårdvara och fonden fokuserar mycket mer på mjukvara. Vi har till exempel inga innehav i halvledarbolag som drabbas av sanktionerna mot Huawei. En annan sak vi noterar är att långräntor fallit kraftigt efter beskeden om nya tullar. Detta brukar normalt gynna segmenten vi investerar i.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Take-Two, THQ Nordic och Evolution Gaming. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/

Bland de innehav som fonden har adderat under maj finner vi Genovis. Bolaget tillverkar och säljer smarta enzymer som används vid utveckling, tillverkning och testning av biologiska läkemedel. Tillväxten är hög, 30 – 40 procent, och bolaget har i och med det senaste kvartalet brutit igenom till lönsamhet på rullande 12-månaders siffror. Genovis växer snabbt på egna ben men har också nyligen slutit avtal med en av världens största utrustningsleverantörer inom området: Thermo Fisher. Därtill har man slutit nytt distributionsavtal för den asiatiska marknaden. Börsvärdet på bolaget är en dryg miljard SEK.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings