Månadsbrev
1 APR 2019

Månadsbrev mars - Förtroendet, Framgången och Framtiden

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Sedan dess har över 30.000 kunder har investerar i fonden och totalt placerat över 900 miljoner kronor. Vi tackar er alla igen för förtroendet och påminner om att vi är i begynnelsen av en långsiktig resa.

Fonden Core Ny Teknik startade 4 februari. Sedan dess har över 30.000 kunder investerat i fonden och totalt är nu det förvaltade kapitalet över 900 miljoner kronor. Vi tackar er alla igen för förtroendet och påminner om att vi är i begynnelsen av en långsiktig resa. Exakt var man ska dra gränsen mellan uppstartsfas och driftläge vet vi inte, det känns som om vi har ett ben i vardera läge.

Fonden har i dagsläget cirka 40 innehav. Vi strävar fortsatt för att vara så öppna och tydliga med vad man får när man investerar i fonden, kring hur vi arbetar och vilka innehav som ingår. På hemsidan kan man även månadsvis se de tio största innehaven i fonden.

Under mars månad har vi hunnit med cirka 40 bolagsmöten vid sidan om ett flertal uppstartsprojekt. Det viktigaste är att vi kan fortsätta att lägga mycket tid på att träffa bolag om vi ska kunna göra ett långsiktigt bra jobb. Vi avvaktar nu rapportperioden för första kvartalets resultat med spänning.

Fondens största sektor är Mjukvara som utgör 29 procent följt av Digitala Varumärken om 29 procent och Hälsa om 20 procent. I sektorn Mjukvara har vi positioner i fler bolag jämfört med Digitala Varumärken där vi koncentrat innehaven till färre bolag. Således syns fler bolag med fokus på Digitala Varumärken bland fondens tio största innehav, trots att mjukvara är den största sektorexponeringen.

Senaste månaden steg andelsvärdet med +3,1 procent. Under samma period utvecklades det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN med -0,8 procent. Kursutvecklingen på Nordens aktiemarknader har varit blandad under mars och något sämre än den internationella trenden. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 6,3 procent, medan nordiska småbolag ökat 4,1 procent.

De tre största innehaven i fonden är vid månadsskiftet oförändrat THQ Nordic, Paradox Interactive och Tencent . För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/

Ett nytillskott bland tio största innehaven inom Mjukvara är Lime Technologies, en av Nordens ledande leverantörer av CRM-mjukvara. Snabba och flexibla system för hantering av kunddata och relationer blir allt viktigare, inte minst när lagstiftning kring personlig integritet (GDPR) införs eller ändras. Lime har ett brett erbjudande från utveckling till integrering och support. Bolaget har en stark affärskultur och mycket lojala kunder. I linje med många andra bolag som säljer SaaS-tjänster har Lime en skalbar affärsmodell med starka och växande kassaflöden.

Från fondens innehav inom Hälsa vill vi lyfta fram bolaget Sectra, världsledande inom medicinsk bildbehandling. Sectra är ännu ett bra exempel på hur mindre nordiska bolag har en förmåga att boxas över sin matchvikt där man tack vare stark kompetens, vinnande företagskultur och ett obevekligt fokus på produktkvalitet och kundnöjdhet växer starkt på internationella marknader. Omsättningen har vuxit i snitt 7% per år de senaste fem åren med stigande marginaler. Lönsamheten är på en attraktiv nivå trots att bolaget fortsatt investerar hårt i innovation.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings