Artikel
12 JAN 2019

Teknikens roll i framtidens medicinteknik

Framför allt i Västvärlden har vi en demografisk utmaning i att andelen äldre växer. Därtill lever vi på många platser allt längre, en positiv utveckling som dock måste finansieras på något sätt.

Finns det något som ligger oss varmare om hjärtat än hälsan? Den egna såväl som våra närmstas, liksom samhället i stort. Vi berörs när människor far illa, när de inte får den vård som vi alla ser som självklar. Detta gör också att stora resurser satsas inom vårdsektorn, både i publik och privat regi. Runt 10 procent av global BNP utgörs av utgifter för hälsovård, hisnande 17 procent i den största marknaden USA.

Framför allt i Västvärlden har vi en demografisk utmaning i att andelen äldre växer. Därtill lever vi på många platser allt längre, en positiv utveckling som dock måste finansieras på något sätt. Vårdsektorn är personalintensiv och ligger efter andra verksamheter i digitalisering, men många initiativ pågår. Otvetydigt är teknik en nyckel för våra samhällen att lösa välfärdsutmaningen.

Lyckligtvis är hälsovård och tekniken därikring ytterligare en nordisk specialgren. I Danmark finns ett etablerat kluster kring Novo Nordisk och de lokala universiteten som driver innovation och i Sverige finns tre innovativa kluster kring universitet och Astras samt Pharmacias tidigare anläggningar. Även om vi för det mesta föredrar bolag som växer under lönsamhet finns det många forskningsbolag som förtjänar en närmare titt.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings