Artikel
17 JAN 2019

Mjukvara fortsätter att äta världen

Nu för tiden stöter vi på många bolag som uppnått god lönsamhet redan vid mycket mindre omsättning. Det verkar räcka gott med 100 miljoner kronor i omsättning för att nå fin skalbarhet.

För 20 år sedan fanns det sex mjukvarubolag i världen som hade en omsättning över en miljard dollar. Detta sågs som en magisk gräns att uppnå, där kunde omsättningen också följas av riktigt bra marginaler. Trots fantastiska bruttomarginaler (har man en gång skrivit programmet kostar det nästan ingenting att duplicera och sälja ett exemplar till) hade resten av branschen rätt blygsam lönsamhet och förvånande många bolag gick med förlust.

Nu för tiden stöter vi på många bolag som uppnått god lönsamhet redan vid mycket mindre omsättning. Det verkar räcka gott med 100 miljoner kronor i omsättning för att nå fin skalbarhet. Två primära drivkrafter ligger bakom denna utveckling, agerande från varsitt håll. Dels är kanske 100 gånger fler människor uppkopplade via bredband idag (fem miljarder mot 50 miljoner) och kan tillgodogöra sig mjukvarubaserade tjänster. Dels har så kallade molntjänster dramatiskt sänkt kostnaden för att driva affärer.

Trenden att mer och mer av våra affärer och våra liv kommer att vara centrerade kring mjukvara är inte ny utan fast etablerad sedan många år. Vi har fortfarande inte sett någon avtagande marginalnytta (annat än kanske på det personliga planet i social media) i mjukvarubaserade digitala tjänster. Bilindustrin är bara ett exempel. Tittar vi återigen tillbaka 20 år diskuterades när värdet av halvledarna i en bil skulle överstiga stålvärdet. I dagens, och framför allt morgondagens, ständigt uppkopplade och allt mer självkörande bilar kommer den inbyggda mjukvarans värde överskugga det mesta om inte allt.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings