Månadsbrev
1 JUN 2021

Möjligheter innan börsen

Vi har sedan länge insett att vi inte kan sitta och vänta på goda idéer framför skärmen på kontoret.

De senaste åren har vi lagt mycket tid åt uppsökande verksamhet. Vi har träffat många bolag på väg till börs, privata bolag med intressanta affärsmodeller och även många konkurrenter till bolag på börs. Det är ett tidskrävande arbete som inte alltid ger avkastning i det korta, men över tid har det varit ovärderligt för vår investeringsprocess.

De mest värdefulla aspekten kring uppsökande verksamhet är att det de facto förändrar ens förhållningssätt till hur man hittar nya bolag att investera i. Nätverket vi byggt genom åren gör det möjligt att göra nya bekantskaper och hitta spännande företag oavsett svårigheter att ses fysiskt. I en miljö där vi behållit klorna halvt indragna har vi ändå gjort tre investeringar i onoterade bolag hittills i år. Den första var en pre IPO i Checkin.com, som noterades under månaden och blev väl mottagna på börsen. Epidemic Sound, där vi investerade under mars, ser vi som en landmärkstransaktion där vi kunde delta som enda fondinvesterare. Den senaste investeringen gjordes under maj i Dirac, som har utvecklat mjukvara för att förbättra ljudkvalitet. Algoritmerna går att använda i både hårdvara och mjukvara eller, för den delen, streamingtjänster.

Den 19 maj gjorde vi TIN Live Stream med våra senaste nyheter och reflektioner kring teknik och de bolag vi investerat i. Streamen går fortfarande att se på vår Youtubekanal.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +0,9 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 50,5 procent, jämfört med 51,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 134,8 procent, samtidigt som index ökat 66,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Kindred. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Checkin.com, Sinch och Chemometec. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Evolution Gaming, Embracer och Frontier Development. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 36 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 25 procent och Hälsa på 21 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 4,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -0,1 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 26,7 procent, samtidigt som index ökat 23,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Salesforce och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var RobloxStraumann och Nintendo. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Afterpay, Abiomed och Match Group. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 46 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 15 procent.

Fonden fick under perioden ett nytt innehav i Vimeo, som spanns av från IAC. Detta är IACs andra spin off sedan vi investerade. Tidigare erhöll fonden som aktieägare i IAC aktier i Match Group. Vimeo har byggt en plattform för bolag som på ett effektivt sätt vill dela rörligt innehåll på sina webbsidor. Det är tydligt att ribban gått upp för bolag som vill bygga varumärken och hålla kontakt med sina kunder.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings