Artikel
29 JAN 2019

Norden – världens bästa investeringsregion?

De senaste 100 åren ligger Sverige och de övriga nordiska länderna i världstopp vad gäller aktieavkastning.

De senaste 100 åren ligger Sverige och de övriga nordiska länderna i världstopp vad gäller aktieavkastning. Vi brukar parafrasera Rudyard Kipling och hävda att vi vunnit livets lotteri som får agera som professionella investerare i denna fördelaktiga marknad.

Lustigt nog är i vår mening den största fördelen för regionen inte något den har utan något som den inte har: en stor hemmamarknad. För att bygga något stort måste man ganska tidigt i bolagets liv ta sig ut i det okända och försöka sälja sina produkter och/eller tjänster utanför hemmamarknaden. Kombinera detta med vad som ser ut som ett kulturellt särdrag att låta sig inspireras av exempel och försöka göra detsamma eller bättre. Björn Borgs framgångar fick tusentals ungdomar att börja spela tennis, vilket 10-15 år senare gav Sverige sex av tio i topp på världsrankingen. På samma sätt har tveklöst verkstadsbolagens ”champions” och senare exportframgångar som H&M och IKEA inspirerat entreprenörer att pröva sin lycka internationellt. Ofta med fantastiska resultat.

De flesta växter kräver en god jordmån för att växa sig starka. Kanske särskilt om krukan inte är så stor? Vi tänker här på den stabila politiska situation och det goda företagsklimat som råder i Norden. Här finns också många högutbildade människor och en nivå på innovationskraften i absoluta världsklass. Kulturellt kännetecknas våra samhällen av en hög grad av tillit (vilket vi redan utnämnt till det digitala guldet) och affärslivet är egalitärt med relativt få hierarkier, särskilt i mindre organisationer. Detta ger möjlighet till snabba beslut och mer engagerade medarbetare.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings