Månadsbrev
1 SEP 2021

Norden levererar

Vi har länge pratat oss varma för att investera i mindre, innovativa bolag i Norden.

Mer än en gång har vi parafraserat Rudyard Kipling och känt att vi vunnit livets lotteri som investerare. Att få förvalta aktier i en så dynamisk miljö med så många fantastiska företag att välja på är en ynnest. Bland viktiga underliggande faktorer vill vi lyfta fram en stabil miljö med bra företagsklimat, små hemmamarknader och en god digital mognad.

De nordiska länderna har över lag kommit väldigt långt i sin digitalisering, särskilt i jämförelser med övriga Europa. Nyligen fastslog också danska forskare att Norden inte bara klarade att hantera COVID bättre tack vare sin grad av digitalisering, utan att regionen även digitaliserats i högre grad och snabbare på ryggen av pandemin. Med andra ord kommer Norden ut ännu bättre jämfört med närregionen nu när vi blickar ut mot en mer normaliserad värld.

Det hade kunnat te sig naturligt att anta att COVID skulle vara något av en equalizer – att många ekonomier som tidigare legat efter i digitaliseringen skulle kunna – de facto tvingas – komma ikapp när nöden krävde en push i digitalisering. Tvärt om verkar vi se ett slags kunskapsmässiga ränta på ränta-effekter. Att Norden tack vare sitt försteg kunnat öka avståndet mot omvärlden.

Under augusti har huvuddelen av återstående resultatrapporter för det andra kvartalet kommit in. Likt tidigare ser vi på de flesta håll en stark fundamental utveckling i portföljernas bolag. Aggregerat ser vi en starkare utveckling i omsättning och resultat än bolagens kursutveckling hittills i år. Det innebär allt annat lika att vi fått lite mer säkerhetsmarginaler i förvaltningen och fyller oss med tillförsikt inför framtiden.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,3 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +3,2 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 33,7 procent, jämfört med 47,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 145,8 procent, samtidigt som index ökat 83,3 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Kindred, Hubspot och Sinch. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Evolution Gaming, Embracer och Enad Global 7. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 38 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Digitala Varumärken på 21 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 2,8 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 25,7 procent, jämfört med 28,1 procent för index. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 43,9 procent, samtidigt som index ökat 35,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Salesforce och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Afterpay, Unity Software och Palo Alto Networks. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Match Group, Embracer och Nintendo. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 51 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings