Press
14 FEB 2019

Nu gör vi Core Ny Teknik öppen för fler sparare!

Idag går vi live på fondplattformen MFEX som gör det möjligt för majoriteten av svenska banker och sparplattformar att erbjuda Core Ny Teknik till sina kunder

Idag har vi anslutit Core Ny Teknik till fondplattformen MFEX (Mutual Funds Exchange AB). MFEX är en av världens största distributionsplattformar för fonder. Detta innebär att fonden per idag blir tillgänglig för fler sparare i Sverige som delar vår vision att spara långsiktigt i mjukvara, hälsa och digitala varumärken.

MFEX används i dagsläget av över 40 distributörer i Norden, vilket innebär att majoriteten av svenska banker, finansiella institut och sparplattformar kan erbjuda Core Ny Teknik till sina kunder.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om fonden: tinfonder.se

 

Om TIN
TIN Fonder startades år 2019 och drivs av förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. De båda har lång erfarenhet av fondförvaltning och har tidigare arbetat tillsammans på bland annat Brummer & Partners och Swedbank Robur. Visionen är att lönsamma innovativa bolag skall vara kärnan i ett långsiktigt sparande.

Om Core Ny Teknik
Fonden Core Ny Teknik strävar efter att skapa värde genom att investera långsiktigt i små- och medelstora teknik- och innovationsinriktade bolag, främst i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken och fonden letar efter bolag med starka kassaflöden och god lönsamhet.

TIN Fonder
c/o Atle Investment Services AB
Grev Turegatan 12A
114 46 Stockholm
Tel. 08 520 277 44
tinfonder.se

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings