Press
17 DEC 2019

Ny milstolpe för fonden Core Ny Teknik

Finansinspektionen har godkänt att förvaltningen av Core Ny Teknik flyttas över till det egna fondbolaget TIN Fonder 20 januari 2020.

Ansvarigt fondbolag för Core Ny Teknik har sedan förvaltningen påbörjades varit Wahlstedt & Partners AB (W&P). Styrelsen för W&P har nu beslutat att överlåta förvaltningen av Core Ny Teknik till fondbolaget Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder). Överlåtelsen, som har godkänts av Finansinspektionen, kommer att verkställas den 20 januari 2020.

”Vi valde en tvåstegsmodell för fondbolaget.” säger Tomas Lundmark VD på TIN Fonder. ”Vi startade fonden Core Ny Teknik i samarbete med Wahlstedt & Partners som fondhotell med ett värdepappersbolag som ansvarig portföljförvaltare och nu migrerar vi där vi tar nästa steg och tar över fonden i det egna fondbolaget TIN Fonder. Starten av fonden har gått smidigt och över förväntan på alla sätt och på mindre än ett år har vi gått från ansökan om start av en ny fond till ett förvaltat kapital om cirka 2900 SEKm.”

Samarbetet avseende fonden fortsätter nu enligt plan med fas två, där WS-Gruppen även framöver kommer att bistå fondbolaget TIN Fonder med komplett fondadministration, riskkontroll och värdering av fonden.

”Efter att flytten verkställts kommer vi lägga ett större fokus på nya produkter. Vi vill bygga ett digitalt fondbolag som investerar i teknik och innovation. I dialog med våra kunder och samarbetspartners vill vi kommande år lansera fler fonder” säger Tomas Lundmark VD på TIN Fonder.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings