Månadsbrev
1 SEP 2022

När inflation, geopolitik och ny ränteoro

Under augusti månad vände sentimentet på aktiemarknaden återigen till det sämre. I övergripande termer lever vi i den kanske sämsta av världar – stora svängningar utan någon tydlig långsiktig tendens. I astronomin talar man om en konjunktion när flera planeter ställer sig på rad utifrån betraktarens synvinkel. På marknaden samverkar nu inflation, geopolitik, konjunkturoro och centralbankers agerande likt planeter på rad som fyller investerare med oro.

Rapportperioden för andra kvartalet är nu i princip helt avklarad. Sammantaget går det fortfarande väldigt bra för bolagen i portföljen, som alltid med vissa notabla undantag. Hälsan i det innovativa, digitala näringslivet är generellt fortfarande väldigt stark. Bland innehaven sticker till exempel Surgical Science ut med en organisk tillväxt på 46 procent. Även BioGaia och Biotage är exempel på innehav som rapporterat accelererande organisk tillväxt om 26 procent respektive 14 procent samtidigt som man visar högre marginaler och bättre lönsamhet.

Rapporter är historia och aktiemarknaden blickar alltid framåt. Många bolag, framför allt på den amerikanska marknaden, guidar investerare om vad de tror de kommer prestera det närmaste året. Här noterar vi en viss försiktighet, primärt drivet av att den amerikanska dollarn stärkts kraftigt under året. Bolag med global verksamhet som rapporterar i dollar upplever motvind. Det motsatta gäller för nordiska bolag med en stor del av sin omsättning i USA.

Totalt sett ser vi framför oss – i grova termer – i snitt 15 – 20 procent omsättningstillväxt bland bolagen i våra portföljer. Samtidigt ser vi att bolagen ökar sina insatser och ambitioner vad gäller lönsamhet. Till det kan vi lägga att vi själva än hårdare har fokuserat portföljerna till bolag med bevisade affärsmodeller. I det perspektivet har vi denna månad ökat mest i Qt Group i TIN Ny Teknik och Alphabet i TIN World Tech. Resultatet är att bilden för marginaler och lönsamhet stärkts för våra investeringar, trots att utsikterna för tillväxt minskat något.

Vi är inte astronomer (eller astrologer), men planetära konjunktioner är ovanliga. Nästa sådan synlig från Sverige väntas först år 2040. 2022 års konjunktion på aktiemarknaden är unik till sin karaktär och kraft. Inte minst inflationsmiljön är ny mark för många investerare, vilket förvärrar sentimentet. Men även detta kommer att passera och vi kommer alla att lära oss att agera i denna miljö.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden minskade andelsvärdet med 6,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -5,0 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 38,4 procent, jämfört med -18,9 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 51,3 procent, samtidigt som index ökat 48,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. Under månaden avyttrade vi hela innehavet i Mercell i samband med att bolaget köptes ut från börs. För en lista över de tio största se här.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Surgical Science, Unity och Adevinta. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi EmbracerEvolution och Qt Group. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 29 procent och Digitala Varumärken på 23 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden minskade andelsvärdet med 2,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +7,4 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 20,6 procent, jämfört med +14,8 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 14,3 procent, samtidigt som index ökat 65,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet MicrosoftEdwards Lifesciences och Solaredge. För en lista över de tio största innehaven se här.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Volue, Unity och Palo Alto Networks. Bland innehav som påverkat negativt finner vi SolaredgeEmbracer och Straumann. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings