Månadsbrev
3 AUG 2020

Ökat i Adevinta och Match Inc

Fortsatt hög affärsaktivitet och stark rapportperiod.

Juli är historiskt en semestermånad men också ofta en period av aktivitet på börsen, ibland dramatisk sådan. Inte sällan orsakas turbulens mitt i stiltjen av exogena händelser, till exempel geopolitik. I år har aktiemarknaderna redan präglats av den största exogena chocken på mycket länge och juli blev jämförelsevis lugn. Om aktiemarknaden bottnade vid ”peak panic” i mitten av mars är det inte orimligt att ny turbulens kan uppstå när sentimentet återigen försvagas på ryggen av nya vågor av utbrott.

Under perioden inleddes rapportperioden för andra kvartalet. För en månad sedan skrev vi följande: ”Enligt vår bedömning kommer inte de kortsiktiga absoluta resultatnivåerna vara mest avgörande för aktiernas utveckling utan snarare de signaler om framtida utveckling som bolagen ger”. Överlag har företagen överträffat sedan innan nedskruvade förväntningar, både lokalt och globalt. I den mån bolagen valt att prata om framtiden har vi sett övervägande positiva budskap. Rapportperioden har överlag varit något lugnare än vi befarat. Det finns innehav som har kortsiktiga utmaningar men i det stora hela ser vi att den digitala accelerationen som sker till bakgrund av COVID-19 är positivt för många av innehaven.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 7,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 5,6 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 46,5 procent, jämfört med 7,5 procent för index. Sedan fondens start har fonden stigit 72,2 procent, samtidigt som index ökat 18,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Take-Two Interactive och Stillfront. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var AdevintaNordic Entertainment och Xspray. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi AdmicomSOBI och Sinch. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 28 procent och Hälsa på 24 procent.

Affärsaktiviteten i marknaden var fortsatt intensiv med flera större transaktioner. Fonden agerade som ankarinvesterare i börsintroduktionen av två bolag: Mercell och Sikri, som båda gjorde debut på Merkur Market i Oslo. Fonden investerade även i en riktad emission i Hansa Biopharma, som kommit allt närmare kommersialisering och därtill hittat möjligheter till samarbeten och licensiering inom områden utanför kärnområdet transplantationer. Under månaden vill vi även betona Adevintas förvärv av eBay Classifieds Group, vilket gör bolaget till världen största renodlade radannonsbolag. Efter förvärvet har vi gjort en markant ökning i innehavet.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -2,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Life SciencesSalesforce och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var AdevintaSolaredge och Match Inc. Bland innehav som påverkat negativt finner vi IACAlexion Pharma och Nintendo. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 28 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Att som fondförvaltare prata om valutakurser är lite som att klädhandlare prata om vädret och dess påverkan på försäljning eller förvaltningsresultat. Icke desto mindre är försvagningen i den amerikanska dollarn, USD, betydande och har påverkat fonden negativt med cirka 3,5 procent sedan start.

Månadens största innehavsökning är Match Inc, en spinnout från vårt tidigare innehav i IAC. Match Inc äger bland annat datingappen Tinder och har utöver det många andra starka digitala varumärken inom dejting. Bolaget har en väldigt hög tillväxt och lönsamhet och är helt klart världsledande inom kategorin nätdejting. Vi tror att affärsmodellen är långsiktigt attraktiv då det finns stora snöbollseffekter, samt att man kan göra ytterligare förvärv med det starka kassaflödet.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings