Månadsbrev
1 NOV 2021

Transformationens Kraft - Ökat i Cint

Upprepning må vara kunskapens moder, men det är inget självvalt tema. Snarare är det bolagen i våra portföljer oss som på eget bevåg påminner oss om kraften i transformativa affärer, vilket vi skrev om i månadsbrevet för juli.

Under oktober var det Cints tur att nästan fördubbla sin intäktsbas och kraftigt stärka sin position på marknaden genom förvärvet av amerikanska konkurrenten Lucid. På ryggen av detta lyfter man sina ambitioner från att följa Rule of 40 (20 procent tillväxt plus 20 procent marginal) till att sikta mot Rule of 50. Vi är glada att kunna stödja bolaget i denna process och har i samband med affären ökat vårt innehav. Cint var redan ett innehav på topp 10 i TIN Ny Teknik men är nu fjärde största innehav i portföljen.

Förvärv är inte det enda sättet mindre bolag kan genomföra transformativa affärer. Under andra halvan av oktober meddelade Genovis att de slutit ett exklusivt avtal med amerikanska Selecta Bioscience för utveckling och kommersialisering av förbehandlingar vid genterapi och inom autoimmuna sjukdomar, baserat på Genovis nya antikroppsklyvande enzym Xork. Enzymet är framtaget från en bakterie som bolaget själva hittat och patent är sökt för Xork. Genovis kan komma att erhålla så kallad milstolpebetalningar om 600 miljoner USD samt tvåsiffriga procentuella royalties på potentiell framtida försäljning av Xork.

Hur definierar man ett enzym? Det är en substans som agerar som katalysator i levande organismer och reglerar hastigheten i kemiska reaktioner och biologiska processer utan att själv förändras. Vi skulle kunna se börsen som en levande organism och bolags affärsutveckling som en biologisk process. Då kan vi också själva identifiera oss som ett enzym, med en positiv inställning och det nödvändiga kapital som behövs för att hjälpa bolag realisera värdeskapande affärer. Och vår önskan att främja det lokala innovativa ekosystemet är ingenting som kommer att förändras. Inte heller vår framtidsoptimism!

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +4,5 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 27,8 procent, jämfört med 50,2 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 135,8 procent, samtidigt som index ökat 79,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution Gaming, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Cint, Hubspot och VNV Global. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Kindred, Stillfront och Pexip. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 39 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Digitala Varumärken på 19 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +3,1 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 22,9 procent, jämfört med 37,2 procent för index. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 44,7 procent, samtidigt som index ökat 39,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Salesforce, Edwards Lifesciences och Straumann. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var VolueSolaredge och Unity Software. Bland innehav som påverkat negativt finner vi ZendeskNintendo och Teamviewer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 51 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 11 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings