Månadsbrev
2 DEC 2019

Ökat inom Hälsa

Vi har ökat inom segmentet hälsa och har nu tre innehav som är underleverantörer till läkemedelsforskning inom immunoterapi.

Under november månad avslutades rapportperioden för tredje kvartalet, med klart övervägande positiva utfall för bolagen i fonden. Vi har ökat inom segmentet hälsa och har nu tre innehav som är underleverantörer till läkemedelsforskning inom immunoterapi.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +4,0 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 26,3 procent, medan nordiska småbolag ökat 17,2 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till drygt 2700 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution Gaming, Novo Nordisk och Embracer Group. För en lista över de tio största innehaven, se www.tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är StillfrontSurgical Science och Evolution Gaming. Bland innehav som påverkat negativt under perioden finner vi MenticeKindred och Adevinta. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 29 procent och Mjukvara på 22 procent.

Ett nytt innehav i fonden är danska Chemometec. Bolaget tillverkar cellräknare som används i utveckling och produktion av specialiserade biologiska läkemedel, framför allt inom så kallad immunterapi. Om forskningsbolagen som utvecklar dessa läkemedel skulle ses som guldgrävare, så säljer Chemometec hackor och spadar. Det spelar med andra ord ingen roll vilket läkemedel som ”vinner”, vilket minskar risken i investeringen. Vår resa med bolaget kan dock ändå bli spännande, vilket vi fick erfara sista handelsdagen i månaden. Ett kryptiskt meddelande om ledningsförändring fick aktien att falla kraftigt. När detta skrivs har bolaget förtydligat sig och aktien återhämtar något av fallet. Såhär långt gillar vi bolagets affärsmodell, men bolaget och dess styrelse måste förbättra kommunikationen till aktiemarknaden avsevärt.

Inom segmentet hälsa har vi nu totalt tre innehav som är underleverantörer till immunoterapi och genteknik. För Chemometec och Genovis står det för en stor del av omsättningen och för Boule Diagnostic är det en liten men växande andel. Totalt finns det över 1000 kliniska studier som pågår globalt och det är det snabbast växande segmentet inom läkemedelssektorn.

Vi har haft en hektisk höst med drygt 60 bolagsmöten bara under november. Även om vi än så länge inte har några ambitioner att investera i onoterade bolag träffar vi gärna bolag i tidigare fas. Vi är nyfikna av naturen och vill alltid hålla oss a jour kring nya tekniker, affärsidéer och entreprenörer. Dessutom tar vi gärna chansen att beskriva hur livet som noterat bolag kan te sig. Vi förklarar gärna hur man som entreprenör på börsen kan fortsätta vara primus motor i verksamheten samtidigt som börsen är en bra utmärkt finansieringsplattform för tillväxt. Den stora skillnaden mot andra, privata alternativ är att noterade bolag inte har någon bortre parantes utan är i en mer permanent struktur.

Noterade bolag kan förvisso alltid köpas ut från börsen, men risken att intressanta, växande värdefulla bolag försvinner är betydligt mindre än om de blir kvar i privat miljö. Självklart har vi ett egenintresse i att det ska finnas fler valmöjligheter för oss som investerar på börsen, men det är ett intresse vi delar med samhället i stort. Huvudkontor är viktiga: där tas investeringsbeslut, där köps kringtjänster i ett lokalt ekosystem och där ökar skattebasen som ska betala för framtida välfärd. Varje enskilt bolag som kommer fram och blir kvar långsiktigt blir också en del av olika kluster, vilka i sin tur driver innovation, tillväxt och värde för ekonomin.

Vi har turen att leva och verka i en miljö med flera fina branschkluster, till exempel inom life science, mjukvara och dataspel. Dessa kluster stärks av att fler bolag noteras, blir mer synliga, får möjlighet att accelerera sin tillväxt och skapar värde. Givet storleken på vår ekonomi är dock dessa kluster sköra och varje bolag som försvinner riskerar att försvaga dem. Vi vill därför göra vad vi kan för att fler av våra digitala champions ska välja vägen mot börsen och en långsiktigt hållbar styrning och ägarmodell.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings