Artikel
3 APR 2020

Primäranalys för fonder 2020

200.000 TINbots ger oss bra tips för vilka aktier vi ska köpa nu...

Primäranalys har alltid legat oss varmt om hjärtat. Att fatta egna beslut baserat på information vi skaffat själva. Kanske ett något självtillräckligt personlighetsdrag, kanske en sund rationell skepsis mot andrahandsinformation. Därmed inte sagt att vi aldrig fattat värdet av andras kloka synpunkter, tvärtom. Men nyfikenheten och driften att söka egna data direkt från källan har ofta kommit väl till pass som investerare.

Ett exempel på old school primäranalys är H&M på 90-talet. I en era då butikskoncept och fysisk expansion var nyckeln till en detaljhandlares framgång var det viktigt att själv skaffa en uppfattning om butikerna. Att åka till Berlin och se köer ringlande två varv runt kvarteret innan öppningen av en ny butik var upplysande. Att regelbundet gå omkring i butiker och skatta attraktionskraft (svårt) eller att bedöma reanivåer (enklare, men inte trivialt) blev en naturlig regelbunden vana. En och annan gång kunde man stöta på Stefan Persson, till synes ute i samma ärenden själv – att ta pulsen på verksamheten.

Innan den svenska marknadens andel av H&Ms försäljning späddes ut av den framgångsrika internationella expansionen kunde man också skatta bolagets hälsa mer numeriskt. Datadrivet, med nutidens terminologi. Med en handräknare i varje hand kunde man placera sig utanför en representativ butik. Med den ena klicka för alla som kom ut, med en andra bara för de som hade påsar i händerna. Med tiden fick man på detta sätt en användbar dataserie för två av detaljhandelns viktigaste mått: foot fall samt conversion.

Med dagens mått mätt kan denna metodik te sig hopplöst analog och ineffektiv. Nu för tiden kan vi med relativt enkla medel göra digitala analyser och generera primärdata. I vår situation, med ett nystartat litet (men naggande gott) fondbolag, kan vi inte likt vissa hedgefonder finansiera ett nätverk av satelliter i LEO-bana för att kolla skördar, räkna båtar med mera. Frågan är om vi någonsin kommer att efterfråga detta. Men diverse script, crawlers och annat kul kan göra digital nytta. Istället för en förvaltare eller analytiker utanför en butik kan vi ha 200.000 TINbots kryllande över nätet. Möjligen kan digitala verktyg också kompensera något för den brist på fysiska möten vi kommer att uppleva så länge Corona-pandemin härjar.

Det var roligt att nyligen kunna offentliggöra en del av våra ansträngningar inom digital datainsamling på TIN Analytics där vi samlat information om utvalda dataspelsbolags aggregerade popularitet via olika digitala kanaler. Extra sporrande var att se responsen och alla de idéer och förslag som kommit in från er andelsägare. Förhoppningsvis kan vi gemensamt skapa verktyg för att förstärka och förbättra vår digitala primäranalys.

Vissa saker i förvaltaryrket förblir analoga och hantverksmässiga. Vi ser till exempel inte att betydelsen av bolagsmöten kommer att minska, även om möjligheterna att träffas fysiskt för närvarande är begränsade. Att träffa bolagsledningar, deras leverantörer, kunder och konkurrenter förblir en prioritet. Att lägga ned den nödvändiga tiden att lära känna bolagets produkter och tjänster. Även detta är ett slags insamling av primärdata. Och alldeles central för vår förvaltning.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings