Artikel
21 JUN 2023

Har rapporterna försvagat eller ytterligare förstärkt bilden av en hälsosam tekniksektor?

Nuläge
Vi underskattar inte de konjunkturella utmaningar som nu borde vara uppenbara för de flesta. Inför rapportperioden har vinstutvecklingen i portföljbolagen fortsatt varit mycket sund med stark tillväxt och god lönsamhet. Har rapporterna försvagat eller ytterligare förstärkt bilden av en hälsosam tekniksektor? Nedan kommer en summering från Q1-rapporterna för de 10 största positionerna i fonden.

Evolution
Evolution är livekasino-giganten som på senare år expanderat verksamheten via förvärv till att också erbjuda slotspel (RNG). Bolaget levererar sitt livekasino och RNG-spel till operatörerna, som i sin tur erbjuder tjänsten till privatpersoner.

Intäkterna steg med 32 procent och uppgick till 430 miljoner euro. Vinsten steg till 251 miljoner euro, en ökning med 27 procent.

Bolaget fortsätter med nya innovationer inom gameshow-kategorin och under första kvartalet presenterade bolaget två nya spel. Funky Time är ett av dem och bygger vidare på koncept från tidigare succén Crazy Time.

Bolaget växer starkt i Asien, Latinamerika och Nordamerika. I rapporten visade Evolution dessutom en tillväxt om 14 procent i Europa vilket var glädjande med tanke på att den marknaden anses vara den mest mogna. Det är en viktig datapunkt som befäster vår tro att bolaget kommer fortsätta växa under många år.

Surgical Science
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna begränsas. Här spelar svenska Surgical Science en inflytelserik roll som en av världsledarna inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt.

Läkare tränar på operationer med Surgical Sciences hård- och mjukvara.

Surgical levererar siffror som till och med den mest skeptiske betraktaren bör imponeras av. Omsättningen summerades till 229 MSEK, upp 44 procent från fjolåret. Tack vare en hög andel licensintäkter (mjukvaruintäkter med hög skalbarhet) så ökade rörelseresultatet med 167 procent!

VD Gisli Hennermark nämner att makroekonomiska bekymmer som hög inflation och krig sätter press på budgeterna i sektorn. Att bolaget kan leverera dessa siffror trots det indikerar att simulering inom hälsosektorn är en megatrend i allmänhet och för Surgical i synnerhet.

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar än en gång starka siffror. 

Försäljningen steg med 27 procent till 53 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 31 procent och uppgick till 25 miljarder DKK.

En drivare för tillväxttakten var just obesitasläkemedlet Wegovy, vars omsättning steg med 131 procent i kvartalet. Under kvartalet kom 15 procent av bolagets omsättning från Wegovy. De goda resultaten innebär att återköpsprogrammet kraftigt utökas och det finns numera mandat för 30 miljarder danska kronor i återköp.

Kindred
Kindred är speloperatören med fokus på sportsbetting. Intäkterna ökade med 24 procent till 306 miljoner brittiska pund. Underliggande EBITDA steg med 102 procent och summerades till 49 miljoner pund, delvis tack vare mindre tuffa jämförelsesiffror.

Dåvarande VD Henrik Tjärnström nämner fortsatt stark comeback i Nederländerna som höjdpunkt, men gläds också åt starka siffror från den helägda spelleverantören Relax Gaming. Kindred meddelar avslutningsvis att de inleder översyn av strategiska alternativ. Är en försäljning av delar eller hela verksamheten på gång?!

Paradox
Dataspelsbolaget Paradox ökade omsättningen med en procent till 483 MSEK. Resultatet sjönk med 27 procent på grund av färre, större spelsläpp samt avskrivningar av projekt. Fluktuationer i enskilda kvartal är inget som kraftigt bör oroa investerare då resultatet i Paradox historiskt varit slagigt mellan kvartalen, beroende på hur många och stora spelsläppen varit under perioden.

Bolaget har en utomordentligt stark pipeline inför fortsättningen av 2023 och VD Fredrik Wester skriver att bolaget ska öka takten under året och att de annonserade spelsläppen ”bara är början”.

Paradox spelare och aktieägare har därmed ett av de mest spännande åren framför sig någonsin i form av stora, intressanta spelsläpp. Ett av de mest spännande av dessa är Cities Skyline 2 som släpps den 24 oktober.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen på knappt 1,4 miljarder dollar var högre än över delen av spannet de själva prognostiserat efter föregående rapport men bolaget kunde inte kapitalisera på den höga omsättningen utan rapporterade en förlust på 610 miljoner dollar under kvartalet. 

Bolagets försäljning drivs av framgångsrik försäljning av de äldre spelen som GTA V och Red Dead Redemption 2. Mobilspelsföretaget Zynga, som bolaget förvärvade och tillträdde för ett år sedan, sålde bättre än väntat. Spelare världen över är dock fortsatt i väntans tider och även om bolaget inte gav datum för släppet av exempelvis GTA 6 så bjöd bolaget på tydliga indikationer när det kan ske. Take-Two kommunicerade nämligen att de kommer släppa flera banbrytande titlar närmaste åren vilket ska ta bolaget till 8 miljarder dollar i omsättning under 2025!

Chemometec
Bolaget utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag inriktat mot cancer även universitet och livsmedelsbolag. Caset i danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror, som växer i takt med ökad instrumentförsäljning.

Chemometec flaggade tidigare i år för att marknaden för nya forskningsprojekt är mer avvaktande, vilket påverkar försäljningen av cellräknare negativt. Bolaget fortsätter dock att sälja sina höglönsamma förbrukningsvaror till befintliga kunder i mycket hög utsträckning.

Under det tredje kvartalet sjönk omsättningen med sex procent och uppgick till 105 miljoner danska kronor. EBITDA föll med fyra procent och summerades till 56 miljoner.

Att marknaden för nya forskningsprojekt för tillfället är återhållsam är inget som substantiellt påverkar den starka positionen bolaget befinner sig på. Vi har under våren tagit tillfället i akt att öka positionen i Chemometec på, vad vi ansåg, långsiktigt attraktiva nivåer.

Biogaia
Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Är kanske mest kända för kolik-dropparna som hjälper både föräldrar och spädbarn att hantera vardagen genom att lindra magsmärtorna för de allra minsta.

Nettoomsättningen steg med 29 procent och uppgick till 366 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 55 procent och uppgick till 148 miljoner kronor.

Avgående VD Isabelle Ducellier sätter huvudet på spiken i VD-ordet i rapporten om varför det är intressant att äga bolaget. ”Biogaias finansiella situation är mycket stark, och i dessa tider med begränsad tillgång till nytt kapital i biotech-sektorn, har vi inga sådana behov för att driva vår tillväxt, utveckla nya produkter, finansiera eventuella förvärv, samt ge fortsatt attraktiva utdelningar.”

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Bolaget står starkt med en konkurrenskraftig produkt i en utmanande (bygg)konjunktur. Omsättningen steg med 7 procent till 205 miljoner euro medan vinsten sjönk med 15 procent.

Bolaget ställer om till SaaS och därför är det extra relevant att följa nyckeltalet ”årliga återkommande intäkter” som under kvartalet växte med 24 procent och är nu uppe i knappa 600 miljoner euro. Cirka ¾ av bolagets intäkter är nu återkommande. Nemetschek bekräftar också i rapporten att stigande årligt återkommande intäkter, är grunden för stigande vinster framöver.

Embracer
Spelkoncernen rapporterade en nettoomsättning som steg med 79 % till 9,4 miljarder kronor, uteslutande drivet av förvärv. Justerad EBIT sjönk med 14 procent och uppgick till 915 MSEK. De rapporterade siffrorna var visserligen något svagare än väntat, men blev snabbt sekundära då VD Lars Wingefors tvingades meddela att det banbrytande strategiska samarbetsavtal som bolaget under sju månader arbetat med inte blir av.

Som de flesta av er känner till så skrev vi ett öppet brev till bolaget och det finner ni genom att klicka här

Stark rapportperiod med kraftiga svängningar
De 10 största innehaven har som grupp levererat starka siffror.  Omsättningstillväxten summerades till plus 26 procent med en skalbar vinsttillväxt om 36 procent. (I siffrorna är dock Take Two Interactive exkluderat som vände från vinst till förlust). Differensen bland bolagens leverans har dock varit större än på mycket länge då exempelvis Embracer gjorde oss besvikna på rapportdagen medan Kindred och Surgical Science kompenserade med kraftigt växande vinster och stigande kurser som följd.

Sammanfattningsvis kan vi återigen konstatera att portföljen över lag visar en stark vinsttillväxt med goda framtidsutsikter.

 

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings