Artikel
15 JUN 2023

Q1-rapporterna 2023 i TIN World Tech

Artificiell Intelligens
Under de senaste månaderna har Artificiell Intelligens (AI) väckt betydande uppmärksamhet inom tekniknyhetssektorn. Företag med en omfattande användarbas och tillgång till stora datamängder är rätt positionerade för att dra nytta av denna utveckling på kort och medellång sikt. Innehaven i TIN World Tech är marknadsledande i sin respektive nisch och har därmed goda förutsättningar för att skapa sig en stark position där deras nuvarande produkter och tjänster kan förbättras med stöd av AI. Hur långt de kommit inom AI och hur våra största positioner i TIN World Tech presterade under Q1 2023 kan ni ta del av här:

Salesforce 
Bolaget erbjuder världens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). CRM-verktyget används av företag för att bland annat hantera sina affärskontakter och öka sin försäljning på ett smidigt och säkert sätt. 

Intäkterna steg med 11 procent till 8,2 miljarder dollar. Det operationella kassaflödet var återigen starkt och ökade med 22 procent till 4,5 miljarder dollar. Bolaget har tidigare annonserat ett återköpsprogram på upp till 20 miljarder dollar under året, och under första kvartalet återköptes aktier för drygt två miljarder dollar.

Salesforce är i allra högsta grad i framkant av AI-utvecklingen. De kallar sin generativa AI för ”Einstein GPT” och med stöd av den kan kunderna få hjälp med att bland annat skriva kod, automatisera flöden och mejla kunderna med en framtoning som passar respektive kund. I exemplet i bilden adderar Einstein ett anmälningsformulär på några sekunder.

Microsoft
Den globala IT-jätten Microsoft fortsätter med investeringar att smörja sin kassaflödesmaskin. Intäkterna steg med 7 procent och uppgick till 53 miljarder dollar. Vinsten steg med 9 procent och summerades till drygt 18 miljarder dollar.

Det är förstås stor fokus på Artificiell Intelligens för Microsoft och VD Satya Nadella menar att AI kommer bli en ny era för datoranvändning. Bolaget satsar stora resurser på AI, men det är inte är en huvudlös satsning för att ta ledartröjan utan Nadella är tydlig med att bolaget ska kapitalisera på AI genom att växa med lönsamhet. AI gynnar även deras molnlösning, då företag har behov av att snabbt kunna skala upp (eller ner) kapacitet efter behov för att analysera stora datamängder. Microsofts molnlösing växer också 22 procent i kvartalet och omsättningen från den verksamheten är numera klart över 50 procent av intäkterna.

Straumann
Det schweiziska bolaget Straumann är världens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Bolaget investerar för att även bli det ledande, digitala munvårdsbolaget. Genom att kombinera fysiska produkter med digitala förbättras helhetserbjudandet.

Svenska exportbolag gynnas av en svag krona. För Straumann har effekten under många år varit den motsatta, då deras valuta över tid stärkts mot de flesta kunders valutor. Bolaget lämnar ingen fullständig rapport, utan bara omsättningssiffror för första kvartalet. Dessa uppgick till 596 miljoner schweiziska franc (cirka 7 miljarder SEK), en tillväxt i lokal valuta om tre procent.

Bolaget har under kvartalet lanserat sitt första dynamiska kirurgiska navigeringssystem för att utföra implantatkirurgi i ett helt digitalt guidat arbetsflöde. Det skapar förutsättningar för ett mer flexibelt och bättre resultat.

Edwards Lifesciences
Kombinationen ålderdom och livsstil innebär tyvärr ökad hjärtproblematik, särskilt för oss i västvärlden. Allt fler behöver hjälp med pumpen och Edwards är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar, och därmed ett bolag som gör skillnad på riktigt – deras hjärtklaffar räddar våra liv. Megatrenden med ökade behov av hjärtbehandling kommer accelerera, och Edwards har många år av tillväxt framför sig.

Omsättning summerades till 1,5 miljarder dollar, upp nio procent jämfört med samma period ifjol. Vinsten sjönk med 9 procent, till stor del på grund av stora satsningar på forskning och utveckling.  

Vi har sedan fonden startat pratat om att bolagen som ingår i TIN World Tech är svåra, nästintill omöjliga att konkurrera ut. En av anledningarna är för att de är ledare i sin respektive nisch och kan med stöd av starka kassaflöden spendera stora resurser på att utveckla nya produkter. Edwards investerade 18 procent av sin omsättning på forskning och utveckling under kvartalet!

Solaredge
Solaredge tillverkar världsledande växelriktare som de säljer till den växande solenergibranschen. Produkten innebär att existerande solenergi blir mer effektiv, vilket förstås bidrar till reducerade koldioxidutsläpp samtidigt som investeringar i solenergi blir lättare att räkna hem.

Bolaget omsatte 944 miljoner dollar – en ökning med 44 procent jämfört med samma period ifjol. Vinsten steg med häpnadsväckande 318 % (från relativt beskedliga nivåer) och uppgick till 138 miljoner dollar. Solaredge är ett av få noterade solenergibolag som konsekvent är lönsamma och genererar positiva kassaflöden kombinerat med en stabil balansräkning. Bolaget guidar för fortsatt tillväxt i andra kvartalet och med 476 patent och 479 patentansökningar är det tydligt att Solaredge menar allvar med att förbli ledande inom industrin.

Nintendo
Det legendariska, japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. Karaktärer som aldrig åldras och är mytomspunna globalt. Omsättningen sjönk med 18 procent och uppgick till 306 miljarder yen (23 miljarder SEK) medan rörelseresultatet sjönk med 22 procent och uppgick till 94 miljarder yen.

Bolaget bevisade sin styrka och unika förmåga att ta väl hand om sina varumärken efter kvartalets slut. Under april och maj har Nintendo släppt både filmen ”The Super Mario Bros. Movie” och TV-spelet” The Legend of Zelda: Tears of Kingdom”. Båda har visat sig vara succéer, där framför allt Zelda sticker ut på uppsidan. Spelet anses av många kritiker vara ett av de bästa släppen genom tiderna, alla kategorier. Hur siffrorna framöver påverkas av framgångarna återstår att se.

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar än en gång starka siffror. 

Försäljningen steg med 27 procent till 53 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 31 procent och uppgick till 25 miljarder DKK.

En drivare för tillväxttakten var just obesitasläkemedlet Wegovy, vars omsättning steg med 131 procent i kvartalet. Under kvartalet kom 15 procent av bolagets omsättningen från Wegovy. De goda resultaten innebär att återköpsprogrammet kraftigt utökas och det finns numera mandat för 30 miljarder danska kronor i återköp.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningenen på knappt 1,4 miljarder dollar var högre än över delen av spannet de själva prognostiserat efter föregående rapport men bolaget kunde inte kapitalisera på den höga omsättningen utan rapporterade en förlust på 610 miljoner dollar under kvartalet. 

Bolagets försäljning drivs av framgångsrik försäljning av de äldre spelen som GTA V och Red Dead Redemption 2. Mobilspelsföretaget Zynga, som bolaget förvärvade och tillträdde för ett år sedan, sålde bättre än väntat. Spelare världen över är dock fortsatt i väntans tider och även om bolaget inte gav datum för släppet av exempelvis GTA 6 så bjöd bolaget på tydliga indikationer när det kan ske. Take-Two kommunicerade nämligen att de kommer släppa flera banbrytande titlar närmaste åren vilket ska ta bolaget till 8 miljarder dollar i omsättning under 2025!

Adobe
Adobe är det ledande mjukvarubolaget inom grafisk design. Bolaget är kanske mest kända för Photoshop och Adobe Reader. Bolaget redovisade en nioprocentig tillväxt under första kvartalet och omsättningen landade på 4,7 miljarder dollar. Vinsten på 1,2 miljarder dollar var oförändrad mot föregående år.

Adobe är en av teknikjättarna i USA som har kommit allra längst med generativ AI. Deras verktyg Firefly är exceptionellt kraftfullt och den potentiella tidsbesparingen för framför allt professionell bildredigering är en fullständig game-changer för hela industrin. Besök gärna deras webbsida genom att klicka här för att se en demonstration av Firefly.

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Bolaget står starkt med en konkurrenskraftig produkt i en utmanande (bygg)konjunktur. Omsättningen steg med 7 procent till 205 miljoner euro medan vinsten sjönk med 15 procent.

Bolaget ställer om till SaaS och därför är det extra relevant att följa nyckeltalet ”årliga återkommande intäkter” som under kvartalet växte med 24 procent och är nu uppe i knappa 600 miljoner euro. Cirka ¾ av bolagets intäkter är nu återkommande. Nemetschek bekräftar också i rapporten att stigande årligt återkommande intäkter, är grunden för stigande vinster framöver.

En framtid av förändringar
Att förutse framtiden ur ett makroekonomiskt perspektiv och med tanke på AI-utvecklingen, är kanske mer utmanande än på länge. Att besitta en position som innovativ, digital världsledare med stark lönsamhet och en solid balansräkning är åtminstone en god förutsättning för att kunna hantera både ekonomiska och teknologiska förändringar. Bolagen i TIN World Tech har en historik av lyckade anpassningar av respektive affärsmodell för olika ekonomiska klimat. Det är en egenskap som kommer komma väl till pass även framöver.

 

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings