Artikel
3 JUN 2024

Q1-rapporterna 2024 i TIN World Tech

AI för hela slanten
Artificiella Intelligens är på allas läppar, och investeringarna och innovationen som det fört med sig har bidragit till god avkastning under 2024 för de globala jättarna. Likt förra rapportperioden handlar väldigt mycket om NVIDIA. Kan de med en stark rapport fortsätta driva de andra teknikbolagen uppåt? TIN World Tech är dock betydligt bredare än NVIDIA och andra AI-bolag. Du som investerare ska kunna känna dig trygg med att portföljen kommer kunna hantera både teknikskiften och konjunktursvackor då fonden består av allt från hälsa till hållbar energi. Såhär presterade bolagen under Q1 2024:

Microsoft
Den globala IT-jätten och kassaflödesmaskinen som leder AI-utvecklingen fortsätter leverera solida resultat, som förstås kommer väl till hands för att utveckla framtidens tjänster. Intäkterna steg med 17 procent och uppgick till 62 miljarder dollar. Vinsten steg med 20 procent och summerades till knappt 22 miljarder dollar.

Microsoft banar väg för en ny era av AI-transformation, vilket förbättrar affärsresultat i alla roller och branscher menar Satya Nadella, VD för Microsoft. Självklart använder vi ChatGPT regelbundet för att bland annat omformulera texter, och få sammanfattningar av långa, komplexa textstycken. GPT 4o är ett steg mot en mycket mer naturlig interaktion mellan människa och dator – den tar emot kombinationer av text, ljud, bild och video som input och genererar kombinationer av text, ljud och bild som output.  Att vi använder ChatGPT och är frälsta är visserligen ingen nyhet för frekventa läsare av dessa summeringar. Men kraften av assistenten och värdet det skapar hos oss och av Microsoft accelererar.

Vi kan med bestämdhet slå fast att vi aldrig kommer gå tillbaka till en värld utan en digital assistent. De personer och företag som inte anpassar sig till de nya tjänsternas möjligheter riskerar en rejäl uppförsbacke framöver.

NVIDIA
NVIDIA utvecklar högteknologiska chip för att hantera och analysera stora datamängder, främst inom AI och avancerad datagrafik. De producerar dock inte chipen själva, utan dessa produceras till stor del av Taiwan Semiconductor.

NVIDIA befinner sig i en position där de kan dra fördel av tillväxten inom AI oavsett vems tjänst som vinner bland konsumenter och företag. En klassisk metafor vi brukar använda för denna typ av position är att bolaget inte är någon guldgrävare, men de säljer hackor och spadar till alla guldgrävare.

Bolaget växte sin försäljning med 262 procent till 26 miljarder dollar. Vinsten steg med massiva 628 procent och summerades till knappt 15 miljarder dollar. 

Bolagets VD och grundare Jensen Huang är tydlig när han beskriver att nästa industriella revolution har startat. ”Företag och länder samarbetar med NVIDIA för att omvandla de traditionella datacentren värda tusentals miljarder till AI-fabriker för att producera en ny handelsvara: artificiell intelligens. AI kommer att medföra betydande produktivitetsvinster för nästan varje bransch och hjälpa företag att bli mer kostnads- och energieffektiva, samtidigt som intäktsmöjligheterna utökas.”

Spännande tider!

Novo Nordisk
Redan under 2022 skrev vi i rapportgenomgångarna att Novo var nära på att uppfylla drömmen om att man ”kunde ta ett piller och bli smal”. Visserligen tar man deras fetmamedicin fortsatt via sprutor, men att man tappar sötsuget och går ner i vikt är det numera inget tvivel om. Många har dessutom till och med hört talas om att läkemedlen heter Ozempic och Wegovy.

Försäljningen steg med 22 procent till 65 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 27 procent och uppgick till 32 miljarder DKK. Ett av bolagens fortsatt största problem är att de inte kan leverera tillräckligt med viktgångspreparat för att mätta de hungrande obesitaspatienternas efterfrågan.

Förutom dess effekt på fettreduktion, har Wegovy nu också godkänts i USA för användning hos personer med etablerade hjärt-kärlsjukdomar för att minska risken för ytterligare kardiovaskulära händelser. Detta ökar potentialen för att kostnaden för behandlingen täcks av försäkringsbolagen!

Alphabet
Alphabet är Googles moderbolag vars omsättning främst drivs av annonsering via Google Ads samt molntjänster. Intäkterna under kvartalet steg med 13 procent till 81 miljarder dollar medan vinsten steg med 57 procent!

Googles sökannonsering, som är majoriteten av vinsterna, anses vara rejält utmanad av bland annat ChatGPT. Detta är dock inget som syns i siffrorna ännu, tvärtom så växer Google sök med 14 procent.

VD Sundar Pichai är fylld med självförtroende: ”Alphabet har den bästa infrastrukturen för AI-eran. Att bygga världsledande infrastruktur ligger i vårt DNA, ända sedan våra tidigaste dagar då vi behövde designa specialbyggd hårdvara för att driva Sök. Våra datacenter är bland de mest högpresterande, säkra, pålitliga och effektiva i världen. Vi har utvecklat nya AI-modeller och algoritmer som är mer än 100 gånger effektivare än de var för 18 månader sedan.” Inte många bolag kan brösta miljardinvesteringar inom AI och samtidigt växa vinsten med 50 procent, något som Alphabet alltså lyckats med under första kvartalet.

Nintendo
Det legendariska japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. Varumärken som till och med de allra mest spelfientliga förmodligen känner till! Omsättningen sjönk med 10 procent medan rörelseresultatet var 31 procent lägre än samma period ifjol.

Nintendo Switch är en konsol från bolaget som utmärker sig genom sin flexibilitet; den fungerar utmärkt för att spela på Tv:n hemma, likväl som den kan tas med på bilresan. Den är dock sju år gammal och fans över hela världen väntar ivrigt på uppföljaren. En tweet från bolaget som släpptes i början av maj var glasklar (åtminstone efter översättningsstöd från ChatGPT), tvåan är på gång!

Medan vi väntar säljer bolaget både konsoler och spel. Men självklart kommer Switch-uppföljaren bli viktig. Hårdvaran i sig kommer driva försäljning, men det är också rimligt att förvänta sig en acceleration av både fysisk och digital spelförsäljning när tvåan finns i mängder av hem och på semesterresan. 

Xero
Bolaget är enklast att beskriva som den nyzeeländska, internationella motsvarigheten till Fortnox. Det molnbaserade bokföringsbolaget är verksamt i drygt 180 länder och omsätter motsvarande cirka 10 miljarder kronor.  

Bolaget rapporterar endast halvårsvis och siffrorna som släpptes i slutet av maj summerar de två kvartalen som avslutar deras 2024. XERO växer antalet användare på alla sina viktiga geografier. Precis som Fortnox växer de också intäkten per kund. Ökat antal kunder med högre intäkter per kund samtidigt som bolaget har god kostnadskontroll bidrar till en explosion i rörelseresultatet, från minusresultat till plus cirka en miljard SEK. Omsättningen steg med 25 procent.  

Bolaget spänner bågen och kommunicerar att de har ambitionen att bli ett världsledande SaaS-företag. De siktar på att både fördubbla verksamheten och uppnå det klassiska nyckeltalet ”Rule of 40” eller bättre över tid, vilket i Xeros fall innebär att omsättningstillväxten plus kassaflödesmarginalen ska vara minst 40 procent. Detta skulle exempelvis kunna vara 25 procents tillväxt med 15 procents kassaflödesmarginal. Under det nyligen avslutades räkenskapsåret uppfyllde bolaget målet med en tillväxt och kassaflödesmarginal som adderades till 41 procent.

Edwards Lifesciences
Bolaget är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar. Edwards växte omsättningen med 10 procent medan vinsten steg med 3 procent.

Ett exempel på vad en innovation från Edwards är en ny metod för behandla en hjärtsjukdom där blod läcker bakåt genom en av klaffarna. Traditionellt har detta varit svårt att behandla effektivt då risken varit hög och inneburit lång återhämtning från den öppna hjärtkirurgin. Edwards löser detta genom att erbjuda en minimalt invasiv lösning där en ny klaff sätts in via en kateter, vilket minskar risker och förkortar återhämtningstiden. Denna innovation eliminerar klaffläckaget effektivt, förbättrar hjärtfunktionen och höjer patienternas livskvalitet. Edwards kallar den EVOQUE och är en banbrytande och viktig lösning inom hjärtsjukvården. Klicka här för att se en animerad video när innovation är som allra bäst.

Bolaget förväntar sig att fortsätta rädda liv och med stöd av det ska omsättningen öka med cirka 10 procent med god lönsamhet under 2024.

Salesforce
Bolaget erbjuder världens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). CRM-verktyget används av företag för att bland annat hantera sina affärskontakter och öka sin försäljning på ett smidigt och säkert sätt. Intäkterna steg med 11 procent till 9,1 miljarder dollar. Bolaget visar tydliga skalfördelar och vinsten summerades till 1,5 miljarder dollar, upp 650 procent från den marginella vinsten samma period ifjol!

Även Salesforce är väl positionerat inom AI. Under kvartalet började företaget sälja sin Einstein Copilot-assistent till försäljnings- och kundtjänstrepresentanter. De menar att de befinner sig i början av en enorm möjlighet att hjälpa sina användare att ta hand om sina kunder på ett helt nytt sätt med AI. Bolaget meddelade också att alla betalande Slack-kunder får tillgång till AI-funktioner som samtalssammanfattningar och dagliga översikter.

Med ett kundhanteringssystem som stöttar sina användare och minskar tiden för repetitiva och icke-värdeskapande uppgifter, kommer mer tid att kunna läggas på att träffa kunder. Med en världsledande, affärskritisk mjukvara kommer förutsättningarna att kunna höja priser fortsatt vara god.

Straumann
Det schweiziska bolaget Straumann är världens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Bolaget investerar för att även bli det ledande, digitala munvårdsbolaget. Genom att kombinera fysiska produkter med digitala förbättras helhetserbjudandet.

Svenska exportbolag gynnas av en svag krona. För Straumann har effekten under många år varit den motsatta, då deras valuta över tid stärkts mot de flesta kunders valutor, och så även under Q1. Omsättningen steg med ändock med 8 procent och summerades till 644 miljoner schweiziska franc (cirka 7,7 miljarder SEK). Bolaget envisas med att endast rapportera fullständigt varannan rapport, varvid vi får vänta med lönsamhetssiffror tills de rapporterar nästa kvartal. De fastslår dock sin prognos över både tillväxt och lönsamhet för helåret, vilket indikerar stabilitet. Precis som vi förväntar oss och är bortskämda med.

Straumann fortsätter utveckla sina produkter och tjänster. Under kvartalet har de bland annat Lanserat iEXCEL i Nordamerika. Det är ett högklassigt implantatsystem som gör det enklare för tandläkare att utföra implantatprocedurer med hög precision. Innovationer likt dessa skapar bättre behandlingar, och förutsättningar för fortsatt god tillväxt över tid.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen sjönk med 3 procent till 1,3 miljarder dollar medan förlusten blev hela 2,9 miljarder dollar. Den avvikelsen förklaras till stor del på av en icke kassaflödespåverkande goodwillnedskrivning.

Bolaget fortsätter att investera i sin största pipeline i bolagets historia. GTA 6, Judas och NBA2k25 är några av de större titlarna som förväntas släppas framöver. Fansen har höga förhoppningar. Men vad är rimligt att förvänta sig som aktieägare? Bolaget själva menar att de kommer öka försäljningen sekventiellt flera år i rad, förbättra marginalerna och leverera ledande avkastning till aktieägarna.

Dominerande bolag levererar starka rapporter
Världsledande bolag med djupa vallgravar växte kraftigt även detta kvartal. Omsättningen steg i snitt med 36 procent medan vinsten ökade med 75 procent.* Siffrorna är förstås kraftigt påverkade av NVIDIAS monsterrapport. Men även helt utan bidrag från NVIDIA skulle vinsttillväxten summerats till 14 procent i snitt. Innovation, ikoniska varumärken och världsledande varumärken fortsätter växa och har många år av dominans och vinsttillväxt framför sig!

För att läsa mer om fonden TIN World Tech så kan ni klicka här.

*Salesforce och Xero som vände marginell förlust till substantiell vinst, har beräknats till 25 procents vinsttillväxt. Take-two som gjorde förlust och Straumann som inte redovisade fullständigt resultat har beräknats till 0 procents vinsttillväxt.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings