Artikel
11 JUN 2024

Q1 2024 för de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik

Förväntningar inför rapporterna
I de absolut största teknikbolagen är det fullt fokus på AI. För de nordiska bolagen börjar tjänsterna sakta men säkert sippra ner till verksamheterna och implementationerna närmar sig. Kan man växa kraftigt utan AI i dagens klimat? Såhär levererade de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik:

Novo Nordisk
Redan under 2022 skrev vi i rapportgenomgångarna att Novo var nära på att uppfylla drömmen om att man ”kunde ta ett piller och bli smal”. Visserligen tar man deras fetmamedicin fortsatt via sprutor, men att man tappar sötsuget och går ner i vikt är det numera inget tvivel om. Många har dessutom till och med hört talas om att läkemedlen heter Ozempic och Wegovy. Dessutom forskar Novo för fullt för att se vilka ytterligare fördelar semaglutid (aktiva substansen i Ozempic och Wegovy) kan tillföra mänskligheten.

Försäljningen steg med 22 procent till 65 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 27 procent och uppgick till 32 miljarder DKK. Ett av bolagens fortsatt största problem är att de inte kan leverera tillräckligt med viktnedgångspreparat för att mätta de hungrande obesitaspatienternas efterfrågan.

Förutom dess effekt på fettreduktion, har Wegovy nu också godkänts i USA för användning hos personer med etablerade hjärt-kärlsjukdomar för att minska risken för ytterligare kardiovaskulära händelser. Detta ökar potentialen för att kostnaden för behandlingen täcks av försäkringsbolagen!

Evolution
Livekasinodominanten Evolution växer sin omsättning med 17 procent. Rörelseresultatet stiger med 15 procent och summeras till 312 miljoner euro. De enarmade banditerna bidrar marginellt till tillväxten, medan livekasino fortsätter att vara den dominerande faktorn för bolags omsättningstillväxt. Vart man än i världen vänder sig så fortsätter tillväxten för Evolution, både med befintliga och nya kunder. En glädjande nyhet som bekräftades under rapportdagen var att bolagen efter ett decenniums arbete äntligen får möjligheten att erbjuda tjänsterna till den världsledande operatören Bet365.

Sedan förra året har bolaget adderat över 3 000 anställda (till 20 000+) för att möta den höga efterfrågan som förväntas driva framtida tillväxt. Under Q2 släpps dessutom det största och mest genomarbetade spelet någonsin, Lightning Storm!

Nedan en bild på några av de senaste spelsläppen:

Evolution har inte bara drivit sin egen omsättnings-, vinst- och utdelningstillväxt, utan har även revolutionerat hela branschen. Bolaget kommer att fortsätta vara en ledare i utvecklingen, och Carlesund skriver att de kommer ”skapa fler ej tidigare skådade spel och spelupplevelser.” Kanske får vi se Armfelts (hemliga) spelidé bli verklighet framöver?!

Surgical Science
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna begränsas. Här spelar svenska Surgical Science en inflytelserik roll som en av världsledarna inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt.

Bolagets siffror var delvis en besvikelse då omsättningen uppgick till 188 MSEK, en minskning med 18 procent. Rörelseresultatet sjönk med 51 procent.

Precis som föregående kvartal var det framför allt utbildningsbenet som presterade svagt. Sjukvården brottas med budgetutmaningar i dessa inflationstider, och avsaknaden av stora upphandlingar har också satt sina spår. Däremot utvecklades försäljningen av anpassade simuleringslösningar till medicinteknikbolagen mycket starkt

VD Gisli Hennermark kommenterade: "Det stora positiva utropstecknet i rapporten är att vi fyrfaldigar försäljningen av simulatorer till medicinteknikbolagen. 35 MSEK är ett rekord i försäljning av dessa anpassade simuleringslösningar av både hårdvara och mjukvara för produktspecifik specialistträning"​. Bolagets starka resultat inom detta område bådar gott för framtida tillväxt och ökad stabilitet. 

Biogaia
Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. En stor konkurrensfördel är att bolagets produkter är kliniskt bevisade. Den största utmaningen för bolaget är kanske att få potentiella kunder att förstå att produkterna är ”på riktigt". Flaggskeppsprodukten är kolik-dropparna som underlättar för både föräldrar och spädbarn genom att lindra magsmärtor för de allra minsta och hjälpa dem att hantera vardagen. Omsättningen för kvartalet ökade med 1 procent medan rörelseresultatet sjönk med 3 procent och uppgick till 143 MSEK.

BioGaia har lyckats väl med direktförsäljning till kund via exempelvis reklam på TikTok. Att fortsätta sälja direkt till kund i stället för via mellanhänder är fortsatt prioriterat. På så sätt kan bolaget bland annat lansera ett bredare urval av produktportföljen och stärka varumärket ytterligare. Under kvartalet lanserade de Aldermis, en probiotisk hudvårdsprodukt för barn. Det är en breddning från mag- och munhälsan som de tidigare fokuserat på.

Bolaget har historiskt haft det tufft att växa inom vuxenhälsa, men börsen gladdes åt att den trenden kanske bröts med detta kvartal då det segmentet växte med 32 procent. Om det affärsområdet växer snabbare än barnhälsa framöver (för närvarande är vuxenhälsan 20 procent av intäkterna) kommer det förstås bidra med substantiell tillväxt för hela bolaget.

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom bland annat mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Trots den pågående övergången till SaaS-modellen och den utmanande marknadsmiljön steg omsättningen med 10 procent under Q1 jämfört med samma period förra året. Vinsten steg med 17 procent. Det viktigaste nyckeltalet för bolaget är årliga återkommande (ARR) intäkter, som ökade med 68 procent! De återkommande intäkterna är numera 83 procent av bolagets intäkter, vilket är en substantiell ökning från fjolåret.

Efter en framgångsrik övergång av verksamheten till abonnemangs- och SaaS-modeller, förväntar sig bolaget att 2025 blir klart bättre än marknaden tidigare spått, med en intäktstillväxt om minimum 15 procent!

Som svenskar kan vi dessutom glatt konstatera att Nemetschek lyfter fram att de tecknat ett strategiskt partnerskap med Hexagon. Samarbetet ska ytterligare utveckla den digitala transformationen inom konstruktion och drift av byggnader samt infrastruktur.

Sectra
Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra erbjuder produkter och tjänster till sjukhus, myndigheter och försvar.

De är kanske mest kända för att:
1) Skydda samhällets allra mest känsliga information.
2) Erbjuda en effektiv hantering av medicinska bilder inom hälso- och sjukvården.

Bolaget har de senaste åren påbörjat en omställning till tjänsteförsäljning. Det vill säga från klassisk försäljning till en SaaS-tjänst. Över tid leder det till en bättre tjänst för kunden och en mer förutsägbar tillväxt för Sectra. På kort sikt drabbar det dock försäljningen och marginalen negativt.

Omsättningen steg med 24 procent och uppgick till 898 MSEK. Rörelseresultatet var oförändrat och summerades till 74 MSEK.

Över tid är det ett bra kunderbjudande och nöjda kunder som driver omsättning, skalbarhet och vinst. Sectra lyfter fram att 98 procent av kunderna i USA som prenumererar på deras tjänster inom medicinsk bilddiagnostik och digital bildhantering skulle välja samma tjänst igen. Det mest anmärkningsvärda med dessa siffror är att Sectra höjer snittet så mycket att ingen konkurrent når upp till detsamma, som tack vare Sectras fenomenala siffror stiger till cirka 80 procents rekommendationsgrad i sektorn!

Embracer
Spelkoncernen rapporterade en nettoomsättning som sjönk med 5 procent till 8,9 miljarder SEK. Justerad EBIT steg med 56 procent och uppgick till 1,4 miljarder.

Justerad EBIT var stark, och bolagets nya strategi med en bättre balans mellan kassaflöde och tillväxt är välkomnande. Resultatet tyngdes dock substantiellt av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar.

Embracer förväntas inom några månader slutföra försäljningarna av de investeringstunga verksamheterna Gearbox och Saber, vilket innebär dubbel finansiell effekt.

  • Nettoskulden minskar avsevärt, vilket förstås leder till lägre räntekostnader, som för helåret uppgick till hela 1,3 miljarder kronor.
  • Gearbox och Saber investerar tungt i spelutveckling, vilket förväntas resultera i negativa kassaflöde nästa år. Med omedelbart minskad skuldsättning och starkare framtida kassaflöden tar bolaget via försäljningarna stora steg mot en stabil finansiell ställning.

Embracer har också meddelat att de kommer att dela upp verksamheten i tre delar: Asmodee (brädspel), Coffee Stain and friends (indie- och mobilspel), och Middle Earth and friends (rättigheter knutna till Sagan om Ringen, fysisk distribution och AAA-spel). Med dessa förändringar och strategiska försäljningar ser framtiden ljus ut för bolaget. Med en starkare finansiell ställning och en tydligare struktur för fortsatt tillväxt och innovation inom spelindustrin kan bolaget fokusera på kärnverksamheten: att skapa och distribuera underhållning!

Paradox
Dataspelsbolaget Paradox, med fokus på strategispel, rapporterade en oförändrad omsättning jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 154 miljoner, en minskning med 1 procent från föregående år. Dessa siffror speglar en utmanande period inom branschen, men också stabilitet trots tuffa marknadsförhållanden.

Även om Fredrik Wester inte uttrycker det direkt, signalerar VD-ordet tydligt att bolaget är besviken över lanseringarna och resultatet. Paradox har inte fullt ut lyckats tillgodose den lojala spelarbasens förväntningar med exceptionella spel. Wester, som själv äger en tredjedel av bolaget, är dedikerad för att förbättra både omsättning och resultat framöver. Bolaget är medvetna om vilka områden som behöver förbättras och ser med optimism fram emot framtiden. Med tanke på de utmaningarna som finns inom spelindustrin finns det garanterat attraktiva förvärvsmöjligheter, särskilt med tanke på att nettokassan överstiger miljarden.

QT Group
Finländska QT Group är känt för att utveckla Qt-plattformen, en omfattande utvecklingsmiljö som används för att skapa gränssnitt och applikationer som kan köras på flera olika operativsystem och enheter. För att förklara det enklare: QT Group har utvecklat en mjukvara som hjälper utvecklare att skapa appar och skärmlayouter som är lätta att använda. Denna mjukvara används ofta i de skärmar som finns i bilarnas infotainment-system, där den ser till att allt fungerar sömlöst.

Nettoomsättningen ökade med 13% till 45 miljoner euro. Rörelseresultatet ökade med 55 procent och summerades till 11 miljoner euro.

VD Juha Varelius belyser två betydande nya partnerskap: med Amazon Web Services samt Infineon Technologies AG, som är världsledande inom bilhalvledare. QT är ett bolag som förtjänar mer uppmärksamhet, då bolaget håller absoluta världsklass inom sin nisch.

Xero
Bolaget är enklast att beskriva som den nyzeeländska, internationella motsvarigheten till Fortnox. Det molnbaserade bokföringsbolaget är verksamt i drygt 180 länder och omsätter motsvarande cirka 10 miljarder kronor.  

Bolaget rapporterar endast halvårsvis och siffrorna som släpptes i slutet av maj summerar de två kvartalen som avslutar deras 2024. XERO växer antalet användare på alla sina viktiga geografier. Precis som Fortnox växer de också intäkten per kund. Ökat antal kunder med högre intäkter per kund samtidigt som bolaget har god kostnadskontroll bidrar till en explosion i rörelseresultatet, från minusresultat till plus cirka en miljard SEK. Omsättningen steg med 25 procent.  

Bolaget spänner bågen och kommunicerar att de har ambitionen att bli ett världsledande SaaS-företag. De siktar på att både fördubbla verksamheten och uppnå det klassiska nyckeltalet ”Rule of 40” eller bättre över tid, vilket i Xeros fall innebär att omsättningstillväxten plus kassaflödesmarginalen ska vara minst 40 procent. Detta skulle exempelvis kunna vara 25 procents tillväxt med 15 procents kassaflödesmarginal. Under det nyligen avslutades räkenskapsåret uppfyllde bolaget målet med en tillväxt och kassaflödesmarginal som adderades till 41 procent.

Rapportperiod med liknande inslag som förra gången
De nordiska bolagen med hög grad av innovation har rapporterat starka resultat. Bolagen som presterade bra i Q4 levererade fortsatt starkt under Q1 medan bolagen som hade en tuff, föregående rapportperiod har fortsatt haft det något mer utmanande än bolagen som inledde året i medvind.

Till skillnad från de amerikanska teknikbolagen är det inte särskilt mycket fokus på AI i de nordiska rapporterna. Men det bubblas fortsatt och vi förväntar oss både förbättrade kunderbjudanden och en marginalhöjande effektivitetsförbättring med stöd av de amerikanska jättarnas erbjudanden. Medan vi väntar spänner bolagen musklerna med robust omsättnings- och vinsttillväxt. Vi återkommer med kommentarer från våra bolag som kanske kommit längst med implementationen framöver!

I snitt växer våra 10 största positioner i fonden omsättningen med 9 procent organiskt i kvartalet medan vinsttillväxten var 14 procent. Detta under ett kvartal då många industribolag som lett uppgångarna hade mycket svårt att växa organiskt. Nordisk innovation fortsätter att ta en större del av tillväxten i ekonomin, och vi förväntar oss att den trenden kommer bestå i många år!

Läs mer om fonden här.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings