Artikel
16 SEP 2022

Q2-Rapporterna sammanfattad

Nuläge
Ett efterlängtat sommarrally följdes upp av en lika kraftig stöt nedåt under september. Eskalerande energikris kombinerat med en inflation som biter sig fast längre än tidigare förväntat är delförklaringar till fallet.

Hur utvecklas bolagen i TIN Ny Teknik? Har vinsttillväxten stannat av som kurserna över lag indikerar? Eller är trenden likt den i Q1, det vill säga god fundamental utveckling, och ändock fallande kurser?  Nedan kommer en summering från Q2-rapporterna för de 10 största positionerna i fonden. 

Evolution
Evolution är livekasino-giganten som levererar streamingupplevelser till speloperatörerna, som i sin tur erbjuder tjänsten till privatpersoner. Under kvartalet så breddades verksamhetens erbjudande inom slotspel genom förvärvet av NoLimit City.

Rörelseintäkterna ökade med 34 procent till 344 MEUR, vinst per aktie steg med 38 procent tack vare stärkta marginaler.

VD Martin Carlesund var dock inte helt tillfreds med det finansiella resultatet utan anser att det finns mer att ta av. “Ur en finansiell synvinkel betraktar jag andra kvartalet som ett bra men inte enastående kvartal som inte riktigt återspeglar de operativa framgångar vi haft. Världen är stadd i förändring, men vi står starka och fortsätter framåt”. Bådar gott inför framtiden.

Embracer
Grundare och storägare Lars Wingefors är VD för Embracer som förvärvar, utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel globalt. Bolaget har en enorm katalog av egna varumärken och en stor pipeline med kommande spelsläpp.

Omsättningen ökade tack vare förvärv med 107% till 7,1 miljarder SEK. Justerad EBIT steg marginellt och uppgick till 1,3 miljarder SEK. 
Bolaget fortsätter  “lägga pussel av entreprenörer och deras affärsplaner”. Utöver ett antal nyförvärvade spelstudios innebär förvärvet av Middle Earth Enterprises att bolaget numera äger rättigheterna till one ring to rule them all, Sagan om Ringen!

Surgical Science
Surgical är världsledande inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt. Långsiktigt kan Surgical Sciences mjukvara som används för robotkirurgi bli nästa riktigt stora innovation för operationer på global basis.

Kanske rapportperiodens absolut bästa rapport av bolagen som finns representerade i TIN Ny Teknik. Omsättningen steg till 188 MSEK, en ökning med 415% jämfört med motsvarande period föregående år, varav 46 procent organiskt. Vinsten steg med 650 procent från låga nivåer och uppgick till 26,5 MSEK. 

Chemometec
Bolaget utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag även universitet och livsmedelsbolag. Caset i danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror, som växer i takt med ökad instrumentförsäljning. Stark tillväxt, hög lönsamhet och goda utsikter kan sammanfatta bolagets operationella utveckling.

Bolaget rapporter inte kvartalsvis. Årsredovisningen för det brutna räkenskapsåret släpptes dock den 15 september och bolaget rapporterade en tillväxt om 52 procent för helåret 21/22. Även Chemometec skalar bra och EBITDA-resultatet steg med 64 procent till 223 miljoner danska kronor.

SOBI
Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar.

Rörelsens intäkter steg med 21 procent till 3,9 miljarder kronor medan bolagets kostnader ökat något mer på grund av lanseringsförberedelser för nya läkemedel. Resultat per aktie förblev stabilt jämfört med samma period förra året. 

Bolaget som har en stark pipeline hoppas kunna hjälpa patienter med blödarsjuka (hemofili) att leva ett normalt liv, istället för att som idag endast behandla blödningarna.

CINT
Bolaget är verksamt inom digitala marknadsundersökningar.  Med 4 600 kunder och 240 miljoner anslutna konsumenter är plattformen skalbar och bolaget är dominant i en växande nisch. 

Nettoomsättningen ökade med 130 procent till 73 MEUR, varav 28 procent organiskt. Bruttomarginalen steg till 63 procent (52). Bolaget prioriterar fortsatt tillväxt framför lönsamhet och presenterar ett nollresultat för kvartalet. Vi ser goda möjligheter till en god skalbarhet i takt med att omsättningen ökar framöver.

Kindred
Operatör inom spelbranschen med varumärken som Unibet och Maria Casino. Branschledare inom hållbarhet där de som enda operatör i världen redovisar andelen spelintäkter som kommer från högriskkunder, alltså de med risk för beroendeproblematik. Målsättningen är att få ner dessa intäkter till noll inom en snar framtid.

Totala intäkter minskade med 34 procent till 239 miljoner brittiska pund. Underliggande EBITDA minskade med 78 procent och uppgick till 25 miljoner pund.

Bolaget tyngdes fortsatt av att de inte kunde ta emot spel i Holland under perioden. Detta är dock historia i och med att Kindred meddelade att de slog upp portarna för de nederländska spelarna den 4 juli. Bolaget har både sett ett starkt inflöde av nederländska kunder samt hög aktivitet under perioden mellan den 4 och 19 juli. Det bådar gott inför fotbolls-VM i slutet av året!

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Bolaget som tidigare i år lade i början på året ett bud på Zynga har under kvartalet arbetat med att integrera förvärvet. Omsättningen steg med 36 procent till 1,1 miljarder dollar medan bolaget vände vinst till en mindre förlust under kvartalet.

Med Zynga integrerat menar VD Strauss Zelnick att de ser möjligheter att nå ännu större spelarbas med skalfördelar och ökade marginaler som följd.

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar robusta siffror. Viktminskningsbehandlingen tynger inte resultatet, tvärtom. Preparatet Wegovy är en potentiell game-changer både för individen och samhället.

Försäljningen steg med 25 procent till 41 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 24 procent till 18 miljarder DKK.

Paradox Interactive
Paradox är den ledande globala utgivaren av strategispel för PC och konsol med lojala spelare. Bolaget har gjort en omstart och återgått till att fokusera än starkare på kärnverksamheten, en förändring som burit frukt omedelbart.

Omsättningen uppgick till 459 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 170 MSEK, en ökning med över 100 procent.  

Visserligen är resultatet positivt påverkat av valutaeffekter, men skalbarheten som finns i mjukvarubolagen bevisar sig till fullo i Paradox det gångna kvartalet. Efter kvartalet har bolaget annonserat spelsläppet av Victoria 3. Ett spel där du genom strategier och politiska beslut kan forma världsutvecklingen under 1800-talet.

Summering och framtidsreflektion
Även under andra kvartalet var rapporterna över lag goda - trots det faller bolagen inför den stundande(?) lågkonjunkturen som marknaden ser framför sig. 

De flesta bolag drabbas förstås på ett eller annat sätt när konjunkturen bromsar in. Vi ser dock att det finns skäl att anta att mjukvarubolag kan vara mer motståndskraftiga än exempelvis industribolag. Mjukvara har under en längre period, accelererat av pandemin, blivit ett viktigt verktyg för kundernas verksamhet. Ett exempel är Fortnox som gör det enklare för företag att hantera bokföringen smidigt, men också med en lägre andel bokföringsmisstag. Tjänster som effektiviserar verksamheten bedömer vi som mer motståndskraftig, ekonomiska utmaningar till trots.  

Långsiktigt kommer kurserna röra sig i symbios med vinstutvecklingen. Vi tror på framtiden och vi tror på ny teknik.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings