Artikel
29 NOV 2023

Q3 2023 för de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik

Förväntningar inför rapporterna
Inför rapportperioden var osäkerheten monumental. Vi har precis passerat en karg höst med nedgångar, särskilt för oss som har ett fokus på små- och mellanstora nordiska bolag. Under året har vi tvingats förlika oss med att bolag som presterade något sämre kvartalsrapporter än väntat kunde falla upp till 20 procent. Bolag som presterat bra har tagits emot väl, men inte alls i samma magnitud. Det är dock vanskligt att fokusera på reaktionerna. Desto viktigare att följa bolagens prestation fundamentalt, som under hela året varit starkt. Med bra rapporter kommer förstås islossningen förr eller senare. Hur gick det då för TIN Ny Tekniks största innehav under Q3? Nedan är våra topp 10-positioners rapporter summerade.

Novo Nordisk
Redan under 2022 skrev vi i rapportgenomgångarna att Novo var nära på att uppfylla drömmen om att man ”kunde ta ett piller och bli smal”. Visserligen tar man deras fetmamedicin fortsatt via sprutor, men att man tappar sötsuget och går ner i vikt är det numera inget tvivel om. Många har dessutom till och med hört talas om att läkemedlen heter Ozempic och Wegovy. Vi på TIN har bekanta som använder preparaten. Dessutom har en taxichaufför spontant nämnt att de rådfrågat sina läkare om det inte är ”dags att börja med Novos behandling”. Så kundkännedomen är hög.

Att siffrorna också har varit starka under året har undkommit få personer med aktieintresse då bolaget numera är Europas största sett till marknadsvärde. Försäljningen steg med 29 procent till 59 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 33 procent och uppgick till 27 miljarder DKK. Ett av bolagens största problem är att de inte kan leverera tillräckligt med viktgångspreparat för att mätta de hungrande obesitaspatienternas efterfrågan.

Forskning visar att de som tar preparaten också minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkter och slaganfall. Kan Novo bryta mark även i det området är tillväxtmöjligheterna mycket lovande i många år framöver.

Evolution
Livekasinodominanten Evolution växer sin omsättning med 20 procent. Vinsten stiger med 23 procent och summeras till 273 miljoner euro. EBITDA-marginalen är fortsatt unikt hög, 70,4 procent. Fantastiska siffror för de allra flesta, men något ljummare tillväxt än de som ägt bolaget en längre tid vant sig vid. Livekasino växer bra, medan de ”enarmade banditerna” (slots) går trögare.

VD Martin Carlesund menar dock att den underliggande aktiviteten och efterfrågan är högre än den rapporterade omsättningstillväxten. Bolaget missgynnas av ofördelaktiga växelkurser vilket påverkar omsättningstillväxten negativt. Utöver det är efterfrågan så pass hög att bolaget behöver expandera studios något snabbare än de mäktat med, vilket också hämmat intäkterna under kvartalet. De har alltså inte kunnat öppnat tillräckligt med studios där de kan ställa in exempelvis Black Jack-bord i samma takt som spelarna efterfrågar dem. Även om det är ett problem de behöver lösa är det i grunden positivt att efterfrågan är högre än antalet spelupplevelser de kan leverera just nu, snarare än tvärtom.

Carlesund, som besöker vår investerarträff i januari, menar att nästa år kommer bli det bästa någonsin ut ett spelarperspektiv! Anmäl er till träffen här.

Paradox
Dataspelsbolaget med fokus på strategispel minskade omsättningen med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick 85 miljoner, 61 procent lägre än föregående år. Det svaga resultatet beror till största delen på att det varit kvartal med få spelsläpp (vilket vi skrev om i samband med förra rapportgenomgången) samtidigt som bland annat marknadsföringskostnader inför framtida spelsläpp ökat.

Redan under Q4 bör vi dock se betydligt starkare kassaflöde då uppföljaren ”Cities Skylines 2” lanserades under oktober. Spelet fick inledande kritik för att prestandan inte levt upp till spelarnas förväntningar. Efter viss optimering har de negativa reaktionerna till stor del vänts till positiva och spelsläppet får definitivt anses lyckat! Vår förvaltare Carl Armfelt har i samband med lanseringen under kvällarna lagt mängder av timmar på spelet, och är överväldigad. För att få familjelivet att gå ihop meddelar han dock att spelet är avinstallerat för den här gången.

Vår uppfattning är att bolagets storhetstid definitivt ligger framför dem. En bra pipeline, lojala kunder och en skalbar verksamhet är en gynnsam trio. Dessutom meddelar bolaget att de har goda möjligheter att effektivisera verksamheten rejält med stöd av AI där exempelvis konversationer i olika språk kan implementeras när väl juridiken är utredd.

Surgical Science
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna begränsas. Här spelar svenska Surgical Science en inflytelserik roll som en av världsledarna inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt.

Omsättningen uppgick till 210 MSEK, en ökning med tre procent. Just utbildningsbenet som erbjuder blivande kirurger övningsmöjligheter hade ett svagt kvartal med negativ tillväxt, delvis drivet av en sjunkande försäljning i Kina. Precis som under Q2 var däremot licensintäkterna (mjukvara) kraftigt stigande under kvartalet. Mjukvaruintäkterna driver också skalbarheten och trots en lägre tillväxttakt än vi vant oss vid ökade bolaget rörelseresultatet med 19 procent. Vinst per aktie steg ännu mer tack vare bolagets goda balansräkning som bidrog till ränteintäkter!

Det var en tagen och stolt Gisli Hennermark som presenterade rapporten. Bolaget har nämligen 50 procent av de anställda i Israel. Vissa störningar upplever visserligen bolaget på grund av kriget, men på det stora hela rullar affärerna på mycket bra. De anställda tycks uppskatta att livet rullar på något sånär som normalt, den prekära situationen till trots.

Take-Two Interactive
Det är den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen sjönk med 7 procent till 1,3 miljarder dollar medan förlusten ökade till 540 miljoner dollar.

Take-Two, som delvis befinner sig i en utvecklingsfas, meddelade den 8 november att trailern till GTA 6 kommer släppas i början av december. Hur stort kan det då bli, kanske några icke spelfantastar undrar? Bara sedan förra kvartalet har GTA 5 sålt fem miljoner enheter, och spelet har sålts i 190 miljoner exemplar sedan släppet 2013! Givetvis kommer inte alla spelare att omedelbart köpa GTA 6. Men med ett pris som säkerligen kommer vara bland de högsta i branschen är potentialen hissnande. I nästa rapportgenomgång lovar vi att ge vår bedömning på hur trailern ser ut. Givetvis kommer vi också sammanfatta hur trailern tycks ha tagits emot av spelarna runt om i världen!

Biogaia
Biogaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. En stor konkurrensfördel är att bolagets produkter är kliniskt bevisade. Den största utmaningen för bolaget är kanske att få potentiella kunder att förstå att produkterna är ”på riktigt” och faktiskt hjälper. Flaggskeppsprodukten är kolik-dropparna som underlättar för både föräldrar och spädbarn genom att lindra magsmärtor för de allra minsta och hjälpa dem att hantera vardagen. Omsättningen för kvartalet ökade med 23 procent medan rörelseresultatet steg med 28 procent och uppgick till 120 MSEK.

Biogaia har lyckats väl med direktförsäljning till kund via exemelvis reklam på TikTok, något som absolut inte var självklart på förhand. På så sätt kan bolaget bland annat lansera ett bredare urval av produktportföljen och stärka varumärket ytterligare. EBIT-marginalen är redan på höga 34 procent, men med probiotiska produkter (hög bruttomarginal) samt med direktförsäljning till kund är det sannolikt att den kan stiga ytterligare på sikt.

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Bolaget levererar starkt i en utmanande (bygg)konjunktur. Omsättningen steg med 13 procent medan vinsten steg med 16 procent och summerades till 45 miljoner euro. Som tidigare kommunicerat ställer bolaget om till en SaaS-modell och därför är nyckeltalet årliga återkommande (ARR) intäkter kritiskt. Trots den tuffare marknaden för Nemetschek ökar bolaget sina återkommande intäkter med 25 procent till 664 miljoner euro.

Bolaget bekräftar intäkts- och lönsamhetsmålen för 2024 och 2025, förutsatt att globala ekonomiska förhållanden inte försämras avsevärt.

Kindred
Kindred är den hållbara speloperatören med fokus på sportsbetting. Intäkterna steg med två procent och underliggande EBITDA steg med sex procent och uppgick till 43 miljoner brittiska pund.

Bolaget presterar väl på Nyckelmarknaderna Nederländerna och Storbritannien medan expansionen i Nordamerika fortsatt gått svagt. Den strategiska översynen som Kindred meddelande i våras resulterade bland annat en kontrollerad avveckling av verksamheten i Nordamerika. Bolaget ska också drivas mer effektivt genom att minska antal anställda samt satsa ytterligare på kärnmarknader, där bolaget är en av marknadsledarna. Framtidens Kindred ska alltså vara mer fokuserat på att gräva där de står, och drivas med en tydligare skalbarhet med fokus på kassaflöden.

Bolaget prognostiserar en underliggande EBITDA på 250 miljoner pund under 2024, en ökning från de 200 miljoner pund som de prognostiserade för 2023.

Xero
Xero är kanske enklast att beskriva som den nyzeeländska, internationella motsvarigheten till Fortnox. Det molnbaserade bokföringsbolaget är verksamt i drygt 180 länder och omsatte motsvarande 8,8 miljarder SEK senaste året.  

Bolaget rapporter endast halvårsvis och för bolagets första halvår 2024 växte bolaget med 21 procent. Rörelseresultatet exploderade och steg med 1250(!) procent, från låga nivåer.

Bolaget ökar visserligen sina kostnader, men i betydligt lägre takt än intäkterna. Skalbarheten i bolaget är påtaglig. Ska man jämföra lönsamheten med Fortnox så har Xero med H1:an under 2023 levererat en ebit-marginal på 10 procent medan Fortnox levererat en 40-procentig ebit-marginal. Att eventuellt nå den marginalen för Xero kommer förstås ta tid, men potentialen lockar!

ChemoMetec
Danska Chemometec utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag inriktat mot cancer även universitet och livsmedelsbolag. Caset i danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror, som växer i takt med ökad instrumentförsäljning.

Bolaget har under många år byggt upp en stabil bas av återkommande intäkter. Under de senaste kvartalen har dock marknaden för nya forskningsprojekt varit mer avvaktande, vilket påverkar försäljningen av instrumenten negativt. Bolaget fortsätter dock att sälja sina höglönsamma förbrukningsvaror till befintliga kunder i mycket hög utsträckning.

Totala intäkterna sjönk endast 20 procent trots att instrumentförsäljningen föll med 50 procent. EBITDA sjönk med 36 procent och summerades till 42 miljoner DKK. Bolaget har precis lanserat nästa generations produkter och kommer fortsätta med ytterligare lanseringar de närmaste kvartalen. XcytoMatic® 40, en nylansering som kan processa 100 prov per timme:

Chemometec är väl positionerat när cykeln för nya forskningsprojekt vänder.

Rapportperiod med kraftiga svängningar
Rapporterna var, precis som under hela 2023, över lag solida. Det som framför allt skiljde denna rapportperiod jämfört med de föregående var kursreaktionerna. Vi såg flera exempel där tidigare uträknande bolag fick se sina aktiekurser rusa på stabila rapporter. Ett ökat kassaflöde och därmed minskad nyemssionsrisk räckte för att lyfta både Storytel (sedan längre avyttrat) samt Sinch rejält. Även Surgical Science och Chemometec levererade rapporter som hade mer att önska för en tillväxtinvesterare. Trots lite svagare rapporter rusade båda bolagen tvåsiffrigt. Kanske börjar marknaden prisa in att lågkonjunkturen inte blir så illa som befarat? Vi har sagt det förr, men återupprepar det gärna. Vi vet inte när det vänder, men när väl en vändning sker så visar historiken att tenderar att gå fort uppåt.

I snitt växer våra 10 största positioner i fonden omsättningen med 10 procent organiskt i kvartalet medan vinsttillväxten var cirka 7 procent. Siffrorna är delvis justerade. Vi har normaliserat XEROs vinsttillväxt från 1250 procent till en mer rimlig siffra om 30 procent och exkluderat Take-Two som fortsatt redovisar förlust. Paradox vinstminskning på 61 procent drar ner snittresultatsökningen betydligt och är ett resultat av onormalt få spelsläpp. Det ska inte ses som en långsiktig trend. I Paradox kan vi förvänta oss betydligt starkare siffror redan i Q4!

Läs mer om fonden här.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings