Artikel
22 NOV 2022

Q3-Rapporterna sammanfattade

Nuläge
En slagig börs som kraftfullt reagerar på inflationsutfall med tiondelar i differens mot förväntan har blivit vardag för luttrade investerare. Makro är visserligen mer intressant än på länge, men vi föredrar fokuset på bolagen som rapportperioden inneburit.

Hur utvecklas bolagen i TIN Ny Teknik? Är de digitala bolagen fortsatt starka fundamentalt? Hur ser försäljningsutvecklingen och skalbarheten ut? Nedan kommer en summering från Q3-rapporterna för de 10 största positionerna i fonden.

Evolution
Evolution är livekasino-giganten som levererar streamingupplevelser till speloperatörerna, som i sin tur erbjuder tjänsten till privatpersoner. Under kvartalet så implementerades NoLimit City framgångsrikt, vilket stärker verksamhetens erbjudande inom slotspel.

Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 379 MEUR och vinst per aktie steg med 42 procent tack vare förbättrad vinstmarginal.

Bolaget hanterar ökade kostnader på energi, transporter och löner utmärkt. Evolution upprepar helårsprognosen om en EBITDA-marginal om 69–71 procent för helåret och visar god tillväxt i samtliga regioner. Maskinen Evolution bevisar än en gång att de är ett av Sveriges absolut mest välskötta bolag i en växande bransch. 

Embracer
Grundare och storägare Lars Wingefors är VD för Embracer som förvärvar, utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel globalt. 

Omsättningen ökade med 190 procent till 9,6 miljarder SEK. Omsättningsökningen drivs framför allt av förvärv, men kompletterades med robust, organisk tillväxt om 35 procent. Justerad EBIT steg med 115 procent och uppgick till 2,1 miljarder SEK. 

Bolaget som har ett tjugotal AAA-spel i sin pipeline har som ambition att samarbeta med en partner för att “förbättra förutsägbarheten, reducera affärsrisken samt få positiva effekter på kassaflöde och vinst.” Utöver det kommande samarbetsavtalet öppnade Lars i VD-ordet för att eventuellt knoppa av verksamhetsben för att skapa aktieägarvärde. Detta tillsammans med sänkt guidning för innevarande räkenskapsår togs emot med skepsis av marknaden.  Även om bolaget öppnat för vissa förändringar i koncernen är huvudstrategin intakt. Wingefors har “fortsatt stark tro på den decentraliserade affärsmodellen, byggd på erfarna och framgångsrika kreatörer och entreprenörer. “

Surgical Science
Surgical är världsledande inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt. Långsiktigt kan Surgical Sciences mjukvara som används för robotkirurgi bli en game-changer för operationer på global basis.

Nettoomsättningen uppgick till 205 MSEK, en ökning med 115 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Organiskt växte bolaget 39 procent. Resultat per aktie steg med 70 procent.

Chemometec
Bolaget utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag inriktat mot cancer även universitet och livsmedelsbolag. Caset i danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror, som växer i takt med ökad instrumentförsäljning.

Bolaget rapporterar en omsättningsökning om 34 procent till 114 miljoner danska kronor. EBITDA steg med 50 procent, drivet av den starka EBITDA-marginalen om 57 procent.

Stark tillväxt, hög lönsamhet och goda utsikter kan sammanfatta bolagets operationella utveckling. Ett av få bolag i Norden som faktiskt är i närheten av Evolution-siffror i både tillväxt och lönsamhet.

Kindred
Operatör inom betting med varumärken som Unibet och Maria Casino. Branschledare inom hållbarhet där de som enda operatör i världen redovisar andelen spelintäkter som kommer från högriskkunder, alltså de med risk för beroendeproblematik. Målsättningen är att få ner dessa intäkter till noll inom en snar framtid.

Totala intäkter minskade med 7 procent och uppgick till 278 miljoner brittiska pund. Underliggande EBITDA minskade med 52 procent och uppgick till 40 miljoner pund. Ljuset i den mörka tunneln har äntligen börjat sippra in, och det med besked. Jämfört med det andra kvartalet ökar både EBITDA och kassaflödet avsevärt, vilket belyser vikten av en hög omsättning i det digitala, skalbara spelbolaget. Bolaget har enligt VD Henrik Tjernström fått en flygande start på återkomsten i Nederländerna och spår en marknadsandel på 15 procent redan detta kvartal. 

Fotbolls-VM i Qatar som inleddes den 20 november är förvisso omdiskuterat, men förväntas ändock bli en fest (åtminstone för oss som njuter av evenemanget i tv-soffan) och driva tillväxten för hela sektorn under kvartalet. 

Paradox Interactive
Bolaget är den ledande globala utgivaren av strategispel för PC och konsol med lojala spelare. Paradox har gjort en omstart med nygamla VD Fredrik Wester vid rodret och fokuserar än tydligare på kärnverksamheten, vilket har inneburit resultatförbättringar.

Omsättningen uppgick till 458 MSEK, en ökning med 58 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 176 MSEK, vilket var en tydlig förbättring från förra året då Q3 var ett förlustkvartal.

Resultatet drevs av ett antal lyckade expansioner till gamla spel, vilket spelarna uppskattat. Men även valutavinden blåser i rätt riktning och agerar turbo i kvartalet, då bolaget har en majoritet av försäljningen i dollar. Efter kvartalets slut släpptes Victora 3, ett spel inom kärnverksamheten som Paradox utvecklat i många år. Recensionerna och kundmottagandet är över förväntan, vilket skapar förutsättningar för en god utveckling på både kort och lång sikt. 

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar än en gång robusta siffror. 

Försäljningen steg med 28 procent till 46 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 32 procent till 20 miljarder DKK.

“Tänk om man kunde ta ett piller och bli smal”. Novo Nordisk är kanske inte där ännu. Men faktum är att deras läkemedel bryter mark i USA och är en bra bit på vägen mot den önskedrömmen för de 650 miljoner människor som lider av obesitas globalt.

CINT
Bolaget är verksamt inom digitala marknadsundersökningar.  Med 4 800 kunder och 252 miljoner anslutna konsumenter är plattformen skalbar och bolaget är dominant i en växande nisch. 

Nettoomsättningen ökade med 117 procent till 74 MEUR, varav 24 procent organiskt. Bruttomarginalen steg till 63 procent (51).

Bolaget prioriterar fortsatt tillväxt framför lönsamhet men visar tecken på skalbarheten som bör aktualiseras framöver. Än så länge är dock nettoresultat kring nollstrecket och investerare får glädjas åt den stigande bruttomarginalen samt omsättningsökningen som är särskild stark på nya geografier vilket kan accelerera tillväxten framöver.

Take-Two
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen steg med 62 procent till 1,4 miljarder dollar men bolaget kunde inte kapitalisera på den stora omsättningsökningen som storförvärvet Zynga bidrog med utan rapporterade en förlust under kvartalet.

Bolaget sänker också förväntningarna på helåret och hänvisar till tuffare mobilspelsmarknad. På lång sikt är dock VD Strauss Zelnick “mycket optimistisk om den stora, långsiktiga tillväxtpotentialen för mobilspel.” Och då har vi inte ens nämnt det framtida släppet av GTA6 som är en märkeshändelse för de flesta spelälskare. Vi är många som delar passionen för GTA, och även vi på TIN Fonder har kraschat en och annan digital bil genom åren.

BioGaia
Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Är kanske mest kända för kolik-dropparna som hjälper både föräldrar och spädbarn att hantera vardagen genom att lindra magsmärtorna för de allra minsta. För 50 dagliga doser får du hosta upp med 199 kronor. Vår misstanke är att betalningsviljan är betydligt högre för föräldrar som förtvivlat tröstar sitt skrikande barn.

Nettoomsättningen steg med 48 procent, delvis tack vare gynnsamma valutaeffekter, till 258 miljoner kronor. Förvärv av Nutraceutics bidrog, men den organiska försäljningsutvecklingen var stark och summerades till 21 procent. Vinst per aktie steg med 52 procent.

Summering
Innehavens prestationer synades och med några undantag håller trenden från tidigare rapportperioder i sig – hälsan i det digitala näringslivet är fortfarande god. Bolagen växer både organiskt och via förvärv, och en handfull av bolagen ovan rapporterat skalbarhet även i den tuffa av tider vi befinner oss i.  Det bådar gott i en framtid som förhoppningsvis inte innefattar krig i Europa och skenande inflation.

 

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings